https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Nahifi Kimdir Hayatı Eserleri şiirleri Nahifi Edebi Kişiliği - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Nahifi Kimdir Hayatı Eserleri şiirleri Nahifi Edebi Kişiliği

Nahifi Kimdir Hayatı Eserleri şiirleri Nahifi Edebi Kişiliği

İstanbul doğumlu Edebiyat Divanı şairlerinden biridir. Gerçek adı Süleyman’dır. Abdurrahman Efendi’nin oğludur. Önce yeniçerihanede çalışmış, 1682’de memur olarak Mısır’a gitmiş, İran elçisi Muhammed Paşa ile İran’a, Avusturya elçisi İbrahim Paşa ile elçi katibi olarak Avusturya’ya gitmiştir. İstanbul. Mezarı, Topkapı’nın dışında, Maltepe Caddesi’ndeki mezarlıktadır.
Nahivî, Mevlânâ’nın Mesnevî’sini manzum olarak Türkçe’ye tercüme etmesiyle tanınır. Bunlardan biri Hertz’dir. Peygamber’e yazdığı Nats, Ghazel ve Rabies’ten oluşan iki divanı, diğeri ise Gazellerden oluşan iki divanı vardır. Güzel muhayyile, güzel ve duru bir dil şairi olduğu, sevgilisinin fetihlerinden anlaşılmaktadır. Birçok kitap yazan şairlerden biridir.
Eserleri: 1. Dîvan, 2. Mesnevî Tercümesi, envâr, 3. Mevüdü’n-Nebi, 4. Hicretü’n-Nebl, 5. Ravzatü’s-safa, 6. Zuhurü’l-ahire, 7. Manzume-i Akaid , 8. Enfüsü’l-âfâk, 9. Mev’izatü’n-Nüfus, 11. Nasîhatü’l-Vüzerâ, 12. Tevhidi Hakk, 13. Mi’râciyye, 14. Faziletü’s-siyâm, 15. Adab-ı Tarikat , 16. Mübâhase-i Kaza vü Kader, 17. Mecmua-i Resâll, 18. Risale-i Hıdriyye, 19. Risale-i Hikemiyye, 20. Kaside-i Bürde Tahmi, 21. Bânet Suâd Tahmi, 22. Kaside-i Al-Lami Şerhi, 23. İşçilerin şiiri üzerine bir tefsir, 24. Mouradia davası üzerine bir yazı. Mesnevi’nin şiirlerinin bir çevirisi Amil Çelebioğlu (1967) tarafından yayınlandı.

«Adrenily Nazmi Nil Kazım»

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın