https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Naturalizm Akımı Nedir Özellikleri Naturalist Temsilcileri - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Naturalizm Akımı Nedir Özellikleri Naturalist Temsilcileri

Naturalizm Akımı Nedir Özellikleri Naturalist Temsilcileri

Gözlem, deney, kanıtlama ve kalıtım açısından doğadan gelen faktörlerin onu etkilemesinden yola çıkarak gerçekçiliğin hayatın gerçeklerine yönelmesi zemininde somutlaşan sanat eserinde yeni bir anlayış başlatan bir akımdır. çevre koşulları ve insanın yaratılışı.

Romantizmin savunduğu bireysellik ve bireysel duyguları aktarma fikrine karşıdır. Sanat eseri, yöntemlerin sonuçlarına bilimsel verilere dayanarak ulaşılabileceğini, gözlemlenebileceğini ve test edilebileceğini varsayarak, eserin yazılması anlayışını oluşturmuştur.

Natüralizmin genel özellikleri:

  Bu akımın ortaya çıkışı Fransa’da ondokuzuncu yüzyıla kadar gitmektedir. Akabinde etki alanını giderek genişletmiş ve benimsediği özelliklerle modern edebiyatın temelini oluşturacak veriler sağlamıştır. Hareketin teorik ilkeleri, Hippolyte Taine’nin Historie de la Litterature Anglaise’ine dayanmaktadır.
  Natüralizm temelinde, doğada var olanın tüm ahlak dışı veya itici unsurlarıyla sanat eserine girebileceğini tasavvur eder.
  Bu anlayışın temelinde realizmden gelen çevre ve insan özelliklerinin gerçeğe bağlılık yoluyla aktarımı vardır. Ancak bu anlayışın aksine natüralizm, olayları yaşayan insanları etkileyen tabiattaki özelliklerin onları etkilemede mutlaka etkili olacağını ve bu sistemin eserlerde ampirik gözlem ilkesine bağlı kalarak ele alınması gerektiğini savunur. ve olası ihtimaller.. Bilimde uygulanacak sonuçlar.
  Ampirizmin ön plana çıktığı bu anlayışta, romantik akımın etkisiyle benimsenen idealizme karşı dururlar.
  Eserlerde kahramanların davranışlarının açıklanmasında aileden kalıtımın önemini artırmışlar ve bu bağlamda fizyolojik özellikler ön plana çıkmıştır.
  Kahramanın yaşadığı çevre ve koşullar dikkate alınarak genlerden gelen özellikler desteklenmiş ve bu faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan insan gerçekliği esere yansıtılmıştır.
  Bu faktörlerin eserde çevre tasvirlerini ön plana çıkarmış olması.
  Yazarın bir roman ya da öyküdeki başkahramanlara yaklaşımı, ampirik koşullar ve gözlemler yaratarak sonucun ortaya çıkmasını bekleyen bir bilim insanının durumunu anımsatır. Böylece sanat yapıtında, bireyin dünyasını ele almak ve sanat yapmak için üst düzey bir kompozisyondan ziyade fayda ve toplum ilkesinin dikkate alındığı bir anlayış benimsenir.

Türk ve Dünya Edebiyatında Önemli Doğa Temsilcileri:

  Emile Zola, Bu akımın edebiyatta ortaya çıkışı; Goncourt kardeşler Germaine Lacertieux, Émile Zola’nın Le Roman Experiméntal’ı ve Guy de Maupassant, Alphonse Daudet, José Maria Eça de Queirôs ve Gerhart Hauptmann gibi yazarların eserlerini sayabiliriz.

Nature Motion’ın kısa özeti:

Doğal, xix. Yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır. Evrende olup bitenlerin nedensel korelasyonla belirlendiği görüşüne dayanan determinizmin edebiyattaki bir yansımasıdır. Gerçekçiliğin ileri aşamasıdır.
Realistleri doğruyu söylemekte yetersiz bulan natüralistler, aşırıya kaçarlar; Doğa anlatılırken deneysel yöntem kullanılır. Toplumun bir imtihan, insanın ise irdelenecek bir nesne olarak görüldüğü bu akımda, kişiler ve olaylar bir bilim adamı tarafsızlığıyla ele alınır.
Natüralizme göre aynı sebepler aynı sonuçları doğurur, kişinin iradesi değil, kalıtım ve sosyal çevre. Sanatın toplum anlayışının egemen olduğu bu akım hakkında yazılan eserlerde toplumdan dışlanan insanlara yer verilir. Kahramanlar ait oldukları çevrenin dilini konuşturulur ve edebiyata sokağın dili girer.
Fransız edebiyatının Emile Zola (Emile Zola), Alphonse Daudet (Alphonse Daudi), Guy de Maupassant (Guy de Maupassant) dünya edebiyatında natüralizmin başlıca temsilcileridir. Türk edebiyatında bu akımın izleri Beşir Fuat, Nabizad Nazım ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’da görülmektedir.

Doğanın hareketi hakkında kapsamlı bilgi:

19. yüzyılın ikinci yarısında (1870’ler) ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır. Gerçekçiliğe bir tepki olarak doğmadı. Aksine gerçekçiliği daha da ileriye götürdü. Realizm ve natüralizmin ortak yönleri (benzerlikleri) vardır.
Ölçme, gerçekçi gözlem, toplumu ve doğayı bir laboratuvar gibi algılama yöntemine natüralizm deneyimini ekledi. Natüralizmin doğuşu, Hippolyte Taine’in determinizminden (determinizm: aynı nedenler, aynı koşullar, aynı sonuçlar), Claude Bernard’ın ampirik uygulamasından, Darwin’in evrim ve kalıtım hakkındaki fikirlerinden etkilenmiştir. Emile Zola, Deneysel Roman adlı kitabında natüralizmin ilkelerini açıkladı.

Natüralizmin özellikleri:

İnsan kişiliğini, insan duygu, düşünce ve eylemlerini kalıtımın ve çevrenin ürünleri olarak açıklamışlardır. İnsanda asıl belirleyici olan iradesi değil; Yaşadıkları sosyal çevre ve kalıtımın özelliklerini düşündüler.
2. Natüralizmde yazar yalnızca bir gözlemcidir. Olayların ve kişilerin olumlu ya da olumsuz yanlarını övmek ya da yermek gerekmez. Bir doğa yazarı, basitçe bir olayın veya kişinin muhabiridir.
3. Realistler “sanat sanat içindir” anlayışına sahipken, natüralistler “sanat toplum içindir” anlayışına sahiptir. İşlerinin kahramanı olarak, ayyaşlar, hırsızlar ve fahişeler gibi dışlanmışlarla birlikte yoksul işçileri ve köylüleri seçtiler.
4. Doğa eserlerinde olayları yazar yönlendirmez. Doğal bir seyir izler. İnsanlar ait oldukları sosyal grup hakkında konuşurlar. Dili doğal ve sadedir. Hatta zaman zaman argo ifadeler de bulunmaktadır.
5. Gerçekçi eserlerde, uzak ülkelerdeki yaşam ve insanların, zaman zaman uzayan zamanların anlatımları vardır. Doğa yazarları, eserlerinde yaşadıkları toplumların ve çağların gerçekliğini anlatmışlardır.
6. Tiyatroda dekor, kostüm gibi unsurlar detaylı bir şekilde gösterilerek çevrenin insanlar üzerindeki etkileri vurgulanır.
7. Doğada öykü, roman, tiyatro gibi edebi türler gelişmiştir.

Natüralizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri:

Salahuddin Anis ……………………………………. bir roman
Nâbizâde Nazım …………………….
Hüseyin Rahmi Gürpınar ……………. roman, hikaye

Önemli peyzaj sanatçıları:

Goncourt Kardeşler:
Edmon on Jules …………………………. Romence
John Steinbeck ……………………………… Roman, kısa öykü
Emile Zola …………………………………. Romence
Alphonse Daudet ……………………… Bir kısa öykü romanı
Guyde Maupassant ……………………Kısa öyküler, romanlar
Henriklbsen……………………………………
Diğer akımlar:

“Gerçekçilik, zeka nedir?”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın