https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Necati, Necati Bey Kimdir Hayatı şiirleri Eserleri Kişiliği PDF - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Necati, Necati Bey Kimdir Hayatı şiirleri Eserleri Kişiliği PDF

Necati, Necati Bey Kimdir Hayatı şiirleri Eserleri Kişiliği PDF

On beşinci yüzyılın yazarıdır. Asıl adı İssa olan sanatçı tutkulu, berrak, içten ve ikinci gazellerine kendini adamıştır. Bayezid’in şehzadeleri Abdullah ve Mahmud için yazdığı mersiyelerle tanınır. atasözleri, deyimler ve popüler ifadelere olan tutkusu; Necati’nin edebî kişiliğinin en önemli yönlerinden biri de bunları şiirlerinde kullanmadaki başarısıdır. Lirik bir anlayışla şiirler yazan sanatçı, eserlerini çoğunlukla Türkçe yazmış ve çağdaşlarına göre sade bir dil kullanmıştır. Süssüz, duru ve doğal diliyle şiir divanına mekân ve milliyet kazandıran Necati, divan edebiyatında Araplaştırma akımının öncülerinden biridir. Türkçe divanı günümüze ulaşan tek eseridir.
Başka bir kaynak:
Divan şairlerindendir. Doğum yeri bilinmiyor. Gerçek adı İsa’dır. Edirne’de bir hanıma köle olarak alındıktan sonra Kastamonu’ya giderek orada söylediği gazellerle ünlendi. Fatih Sultan Mehmed’in mahkeme katibi tayin edilince İstanbul’a geldi. ikincisi. Bayezid’in oğlu Şehzade Abdullah’ın mahkeme katibi iken, emir Kerman’dan İstanbul’a döndüğünde öldü. Şehzade Mahmud keskin nişancı olarak Manisa’ya gitti. Burada kısa bir süre kalıp İstanbul’a geldi (1507) ve ömrünün geri kalanını Fifa’daki evinde geçirdi. İstanbul’da öldü.
Ünlü bir şair olarak İstanbul’a geldi. Ahmed Paşa gibi devrinin şairi tarafından sevilmiştir. Zamanının en büyük şairlerinden biri oldu. Divan şiirine atasözleri ve deyimler ekleyerek renk katmıştır. On beşinci yüzyılın bazı şairleri üzerinde etkisi vardır.
Tek eseri divanıdır. (1963 yılında Ali Nihat Tarlan tarafından neşredilmiştir. Mehmet Çavuşoğlu da Divan tahlili üzerine bir doktora tezi hazırlamış ve bu tezin bazı bölümleri 1971 yılında Nagati Bey Divanı İncelemesi adıyla neşredilmiştir.)

“Manas Navi Destanı”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın