https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Nedim Kimdir Hayatı şiirleri Eserleri Kişiliği PDF - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Nedim Kimdir Hayatı şiirleri Eserleri Kişiliği PDF

Nedim Kimdir Hayatı şiirleri Eserleri Kişiliği PDF

Divan şairi. Coşku ve neşe dolu bir Lal Dever şairidir. İstanbul’da doğdu. Gerçek adı Ahmed’dir. İbn Muhammed Efendi. Okulda iyi bir eğitim aldı ve profesör oldu. Damet İbrahim Paşa sadrazam olunca kadılık, Nefsem Paşa’nın özel kütüphanesinde memurluk ve saray kayyımlığı yaptı. Patrona Hillel’in isyanı sırasında sarayın çatısından düşerek öldü. Divan şiirimize taze bir dil, yerel ve gerçekçi bir vefa, nükteli bir ses ve söz anlayışı kazandıran sanatçı, aynı zamanda edebiyatımızdaki ehlileştirme akımının en büyük temsilcisidir.

Gazelleri, şiirleri ve türküleriyle ünlü olan Nadim, İstanbul’da yaşadı, mektep okudu, Arapça ve Fars edebiyatı ve dilleri öğrendi, yıllarca müderrislik yaptı. Patrona Khalil’in ayaklanması sırasında sarayın çatısından düşerek öldü. Lale Devri ressamlarından Nadim, şiirlerinde bu dönemdeki yaşam ve eğlence sevincini, İstanbul’un güzelliğini anlatmıştır. Halk türkülerini çağrıştıran şarkı tarzını ve halk şiirinin süslemelerini divan edebiyatına kazandırmıştır. Hece ölçüsüyle yazılmış bir şarkı da var. Nadim, dili basitleştirip yerelleştirdi ve halk terimlerini kullandı. Gazel konusunda daha başarılı olan Nadim, şiirlerine gündelik hayatı taşımıştır. Onun bir kanepesi var.

İstanbul Türkçesiyle yazdığı şiirlerinde gerçek hayatı ve gerçek doğayı görmek mümkündür. Bu, Nadim’i Divan edebiyatının diğer şairlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biridir. Gazelleri ve şarkılarıyla tanınan sanatçı, eserlerinin tamamında aşk, şarap, doğa gibi din dışı temaları işliyor. Nadim, açık, sade ve ahenkli dili nedeniyle konuşma sanatlarını ustaca kullanmış ve halkın kullandığı terminolojiyi ele almıştır. Vatansever bir manzum olan şarkı edebî divanının en parlak şairidir. Tek eseri şiirlerinin toplandığı divanıdır. Bir de hece ölçüsüyle yazdığı bir türkü vardır, diğer eserlerinin tamamı aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
1720-1730 yılları arasında Kadı-ı Hakim Ahmet Efendi’nin (ö.: 1702) Sahalfü’l-Ahbâr (Sayfalar dolusu haber) adlı Arapça tarihini Türkçe’ye tercüme etti (bu eser 1769-1770’de 3 cilt olarak neşredildi. Yeni basım Tercüman 100 Temel Antepli Arap Tarihi Tercüme Heyeti’nde çalıştı Aynî Patrona Hillel isyanında şehit olan şairin mezarı Çiçekçi yakınlarındaki mezarlıktadır.
Nedim, lale devrinin ve tüm Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Lale devrinin zevklerini, sevinçlerini, eğlencelerini İstanbul Türkçesiyle yazdığı tekerlemeler, şiirler ve şarkılarla anlattı. Dini şiir yoktur. Divan’ın şiirine bazı yenilikler getirmiştir. Sebk-i Hindi (Hint usulü) özelliği taşıyan şiirleri de vardır.

Nadim Şirleri: 1. Divan [En iyi baskıyı Halil Nihat Boztepe yaptırdı (1922). Yeni harflerle de Abdülbaki Gölpınarlı yayımladı (19B1,1972] 2. Sahaifü’l-Ahbar Tercümesi, 3. İncil Tercümesi (Türde Tarih) (Tercüme Komisyonu üyesidir).
Nedim ile ilgili önemli eserler: Hasşiba Mazioğlu, Nedim’in Şiir Divanı’na Getirdiği Yenilik (1957); Halit Fahri Ozansoy, Nadim (1932); Nevzat Ysergil, Nadim (1952). vb.

“Aşık Veysel Şatıroğlu Ergenekon Destanı”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın