https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Nevi, Nev’i Kimdir Hayatı Eserleri şiirleri Kişiliği - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Nevi, Nev’i Kimdir Hayatı Eserleri şiirleri Kişiliği

Nevi, Nev’i Kimdir Hayatı Eserleri şiirleri Kişiliği

Divan şairi. Malacca’da doğdu. Asıl adı Yahya’dır. Pir Ali’nin oğludur. İstanbul’da Davout Paşa Okulu’nda okudu. Gelibolu ve İstanbul okullarında profesörlük ve ikincilik. Murad’ın oğlu Mustafa ve diğer emirleri öğrenip İstanbul’da öldüler. Fifa Camii’nin bahçesine defnedildi.
Gazel şairi olmasına rağmen şiirleri ona yasaktı. Şiirlerinde süslemelerden uzak, anlaşılır ve akıcı bir dil kullanmıştır. Nataicu’l Fünun, Hasb-ı Hal ve Neva-yı Uşşak önemli eserleridir.
Arapça, Farsça ve Türkçe eserler veren âlim, divan edebiyatı şairlerinden biridir. Edebiyatımızda akıcı bir dil ve samimi duygularla yazdığı gazelleriyle tanınır. Bir aşk mektubu var.
Manzum eserleri: 1. Dîvan (Mertol Tulum ve MA Tanyeri tarafından hazırlanan ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları arasında 1977’de yayınlanan tenkitli metin), 2. Hasb -ı Hâl (800 Mesnevi tasavvuf hecesi), 3 Tercüme-i Hadis-i Erbain (Kırk hadisi kırk taneye tercüme etmek). Nesir çalışmaları: 1.1. Kasfül al-Hikab min Fashel al-Kiltab (İbn Arabi Fusul al-Hikam Tercümesi), 2. 4. Risale-i Şikayet Rüzigâr, 5. Sinan Paşa’ya Mektup, 6. Nevâ-yı Uşşak, 7. Faslün fifazî-leti l-şk, 8. Terceme-i Münşeât-ı Hâce Cİhân.

Niyazi Ali Faiq Ozansoy

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın