medyauzmani.com
Psikanaliz Eleştiri Kuramı Teorisi Nedir Kısaca Özet Bilgi PDF – Rüya Tabirleri

Psikanaliz Eleştiri Kuramı Teorisi Nedir Kısaca Özet Bilgi PDF

Psikanalizin eleştirel kuramı nedir? Psikanalizin kısa özeti

Psikanaliz, başta psikiyatri olmak üzere bir tıp yöntemi iken, edebi metinler üzerinden bazı davranış kalıplarını ve kişisel sapmaları incelemeyi amaçlar ve bu amaçla edebiyat alanına girmiş bir sistemdir. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’dur (1856-1939). Konunun tıbbi yönü elbette önemli ancak edebiyat alanında incelenmesi gereken konu, edebi değeri anlamak için sanata ve edebiyata yansıyan psikolojik unsurların getirdiği yeni ufuklardır.

Edebiyatta psikanaliz

  Bir sanatçının çalışmasında bilinçaltının, rüyaların, cinsiyet faktörünün ve çocukluk olaylarının önemli olduğunu savunan görüştür. Freud, sanat ve nevroz ilişkisi üzerine psikanalitik sistemi edebiyata aktarmıştır.
  Sanat eseri psikoloji açısından çözülmeli; Eserde biyografi dikkate alınmalı ve sanatçının psikolojik özellikleri incelenmelidir.
  Bilinç ve bilinçaltı, kişiliğimizin oluşumunda dikkate değer incelikler ortaya koyar.
  Yaşanan zaman diliminde genellikle bilinçli (bilinçli) bir tercihler kalıbı ile hareket ederken, daha önce ulaşılamayan bazı arzular iç dünyamızın bir tarafında birikmektedir.
  Talepler ahlaki yasaya uymuyorsa, toplumun utancı ve karşılanmayan arzuların küskünlüğü stres ve baskı yaratır. Böylece çok sayıda arzunun iç (bilinçaltı) dünyada birikmesi kişilik bozukluğuna ve bazı nevrotik bozukluklara neden olur.

Psikanalizin temel kavramları

  Sanatsal ve Nevrotik İlişkiler İnsan ve Bilinçaltı Sanatçı ve Psikolojik Rahatsızlıklar Düşler Coşku Arzular Hayal Kurmak Arzuların Bastırılması Ahlak Kuralları Benlik, Ego ve Meta-Ben Cinsiyet Faktörü Oedipus Kompleksi Çocukluğa İniş Bireysel ve Kolektif Bilinçaltı (Bilinç/Bilinçdışı)

Bilime ve teknolojiye, fenomenoloji sistemine bir katkı olan psikanaliz, madde ve dünya hakkında akıllara durgunluk veren keşiflere ulaşıyor, ancak varlık ve yaratılış gerçeğini anlamakta belki de geri kalıyor. Bu görüş, yaratılış sırlarını araştıran âlimlerin fıkhı açısından tekrar tekrar gözden geçirilmelidir. Freud’un ortaya koyduğu sistem yargıları, insan ve evren gerçekliğini tam olarak açıklamak için yeterli görülmemeli, bu bilgiler tartışılması gereken veriler olarak kabul edilmeli ve artık eskimiş olarak görülen fenomenlerin sınırları dışındaki orijinal boyutları. bilimsel çalışmalara ulaşılmalıdır.

kahin (Peygamberin hayatını anlatan eser), sira (Peygamberin ahlaki özelliklerini anlatan eser), berat ve Hili (Peygamberin fiziksel özelliklerini anlatan eser) gibi İslam kültürünün disiplinleri ; rüya tabirleri, cinsiyet eğitimi gibi konularda geliştirdiği yöntemler; Edep ve ahlak (yaratılış), insan psikolojisine saygılı (saygın), bilinç ve bilinçaltı konularına tabi açıklamalar hikmet ve ibret dolu bilgilerle doludur. Tasavvufta Nefsin Adımları’nda, Freud’un nefs-imr (kötülüğü emreden ve ondan zevk alan ruh) kapsamına giren tüm kavramları ahlaki sapmalar açısından incelenir. Ne yazık ki bu engin kültür, Rönesans ve sözde Rönesans’tan bu yana geçen iki yüz elli yılda, yüzyılın fıkhına göre yeni çağ şeklinde icat, inşa ve arza (tamamlanmaya) tabi tutulmamıştır. . Bilgeliklerini görmezden gelen yenilikçiler (yenilikçiler).

Psikanalizin yeni bir başlangıç ​​olarak tanımladığı, ancak diğer medeniyetlerin de aşina olduğu klasik teknikler, kısmen Marx ve Darwin’in teorileriyle bütünleştirilerek düzenlenmiştir. Bu yapay yapı, doğum ve ölüm mucizelerinden habersiz kalmaktadır.

(“edebi kuramlar”)

  Kategori numarasını yanlış girdiniz veya seçtiğiniz kategoride makale yok!

«Yıllık Teklif Planları»

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın