medyauzmani.com
Resmi Gazete’de Yayınlandı: Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrencileri Dikkat! – Rüya Tabirleri

Resmi Gazete’de Yayınlandı: Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrencileri Dikkat!


İSG HABER AJANSI Erzurum Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Eğitim-Öğretim ve Üniversite Sınavları Yönetmeliği I. ve II. maddelerin ilk fıkralarında yer alan “açıköğretim” ibaresi “açıköğretim ve uzaktan eğitim ile” olarak değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilirken, aynı maddenin ikinci fıkrasına “öğrenci” ibaresinden sonra “özel öğrenci” ibaresi eklenmiştir. Üniversitede öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, askerliklerinin ertelenmesi, öğrenci belgeleri, transkriptleri, diploma sıraları, diploma ekleri, öğrencinin talep etmesi veya bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasının uygulanması halinde kaydının silinmesi, kayıt ofisi tarafından yürütülür. Kolej”, “Açık ve Uzaktan Eğitim Koleji” olarak değiştirilmiştir. Yönetmelikte “Eğitim, dönem ve/veya yıl esasına göre düzenlenmektedir. Akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir sömestr ondört hafta, öğretim yılı ise yirmisekiz haftadır.” Konuya “ondört” ve “yirmi sekiz” ibarelerinin önüne gelecek şekilde “en az” ibaresi eklenmiştir. En az 14 hafta ve akademik yıl en az 28 hafta olacaktır Üniversiteye kesin kayıt ÖSYM veya Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacaktır Üniversiteye kabul için aşağıdaki koşullar aranacaktır: Mezun olmak ortaöğretim veya dengi meslek yüksekokulu mezunu olmak, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda yabancı ülkelerdeki ortaöğretim okullarından mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış denklik belgesine sahip olmak; Üniversitenin /okul/meslek yüksekokulları o eğitim-öğretim yılında veya o eğitim-öğretim yılı için geçerli olan derece ve koşullara sahip olmak, öğrencilerin alınacağı birimlerde özel yetenek sınavı ile yapılacak sınavda başarılı olmak ve gerekli belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca talep edilen adayın askerlik durumu ve siciline ilişkin beyanına istinaden işlem yapılır. adli. Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası, “FF notu alan herhangi bir dersten başarısız olan öğrencinin, uygulama ve/veya laboratuvar/dersler dışında, aldığı ders/derslere tekrar devam etmesi zorunlu değildir.” Cümle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Tamamen veya kısmen uygulamaya bağlı ve/veya laboratuvar ortamında yürütülen dersler hariç; devam etmediği ders(ler)e tekrar kayıt yaptıran veya tez derecesini yükseltmek isteyen öğrencinin, Önceki ders(ler)e katılmış olmasına rağmen, 30” – “20”, “50” – “25” Bu ders(ler)e devam zorunluluğu yoktur. Örn: ECTSA Öğrenim Düzeyi Kredi Üniversite Mezunu 80 ± 10 120 Üniversite Mezunu (4 yıl) 150 ± 20 240 Üniversite Mezunu (5 yıl) 200 ± 25 300 Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. Aynı maddede, öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin ilgili değişim programına başvurabilecekleri belirtilmektedir. Başarısız oldukları ders(ler)i yaz okulunda ve/veya değişim programından döndükten sonra kendi kurumlarından alabilirler. “Kurumdan” ibaresi “birimlerinden” olarak değiştirilmiştir. sınav ve notlara ilişkin etkinliklerin sayısı, bu sınav ve etkinliklerin yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilgili öğrenci bilgi sisteminde öğretmen tarafından duyurulur ve cümlede “oluşturulma tarihinden itibaren en yeni” ibaresi yer alır. “uygulamadan sonra” olarak değiştirilmiştir. İSG Haberleri Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haberleri Twitter sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri Linkedin sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri Google Workplace sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri sayfamızı Facebook üzerinden takip etmek için tıklayınız

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın