medyauzmani.com
Resmi Gazete’de Yayınlandı: Hayata dair tüm çalışmalar! – Rüya Tabirleri

Resmi Gazete’de Yayınlandı: Hayata dair tüm çalışmalar!


İSG HABER AJANSI İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre Yönetmeliğin 2. maddesine “a) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID), Uluslararası Tehlikeli Maddeler Sözleşmesi Deniz Yoluyla Taşınan Mallar (IMDG) Usulüne uygun olarak yürürlüğe giren benzer sözleşmeler kapsamında portatif gaz tüpleri, manifold demetleri ve LPG tüpleri, b) Yayınlanan Nükleer Tesisler ve Nükleer Maddelerin Güvenliği Hakkında Yönetmelik kapsamında nükleer tesislerde iş ekipmanları 8/8/2020 tarih ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de .geçerli değildir.” “(3) İş ekipmanının geçici olarak kullanılması veya kiralanması veya benzeri durumlar işverenin genel yükümlülüklerini etkilemez.” Aynı yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yeterli bakım” ibaresi “gerekli bakım ve periyodik kontroller” olarak değiştirilmiştir. Değişiklik Madde VII İş ekipmanlarının kontrolüne ilişkin usul ve esasları belirleyen VII. Madde de ismiyle birlikte değişmiştir. Buna göre: “İş ekipmanlarının periyodik olarak izlenmesi” Madde 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanlarının periyodik olarak izlenmesine ilişkin aşağıdaki hususlara uyulur: zaman. İş ekipmanının yükseltilmesinden veya değiştirilmesinden sonra yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere, iskele, direk çalışma platformları veya kule vinçler gibi ilk kurulumdan sonra yükseltilebilen veya değiştirilebilen iş ekipmanlarının yerinin değiştirilmesi. Periyodik izleme, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilir. Kişi güvenliğine neden olabilecek durumlardan sonra arızaların zamanında tespit edilip düzeltilmesi, sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından gerekli periyodik kontrollerin yapılması sağlanır. Ekipmandaki değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanının bozulması. İzleme sonuçları ıslak imza ile kayıt altına alınmakta ve yetkililer tarafından talep edildiğinde sunulmak üzere uygun şekilde saklanmaktadır. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca güvenli elektronik imza ile imzalanan ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar da geçerlidir. (2) İşletme dışında kurulum ve montaj şartlarına tabi olmayan seyyar iş ekipmanları kullanıldığında yapılan son periyodik kontrole ilişkin rapor. (3) Asgari olarak, Ek III’teki çizelgelerde listelenen ekipman veya ekipman grupları periyodik kontrole tabidir. Ek III, periyodik kontrollerin yapılmasına ilişkin şartları, periyodik izleme sonucunda düzenlenecek belgelere ilişkin usul ve esasları düzenler. İlgili tablodaki standarda uymayan bir grup ekipman kapsamındaki ekipmanların periyodik kontrolleri Ek III Madde 1.1 ve 1.4’teki hiyerarşiye göre yapılır. (iv) işveren; Periyodik kontrolü yapmaya yetkili kişilerce belirtilen iş ekipmanlarının periyodik kontrolü için ön hazırlıkları yapar veya yaptırır. Yetkili kişi periyodik izleme yapılmasını talep ederse, periyodik izleme faaliyetlerini ekipmanın yetkili servisinin denetlemesini sağlar. (5) Periyodik izleme raporları, periyodik izlemeyi yapan kişinin EKIPNET kayıt numarasını içermelidir. MADDE 14 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında periyodik denetim yapacak denetim kuruluşlarına akreditasyon, lisans verme ve eğitim yükümlülüğü getirme ve bu kişi ve kuruluşların denetimini yapma hakkına sahiptir. Tüm eğitimlerin içeriği ve süresi, eğiticilerde ve eğitim kurumlarında aranan nitelikler, devam ve sınav şartları ile başarı kriterleri Bakanlıkça belirlenir. Birinci fıkra kapsamında kişilere yapılacak yükümlülükler, iş ekipmanı bazında Bakanlıkça düzenlenecek beyanname ile belirlenir. İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız İSG Haberleri Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haberleri Twitter sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri İSG Haberleri sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri Google Workplace sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri Facebook İçin tıklayınız sayfamızı takip edin

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın