medyauzmani.com
Resmi gazetede yer alan genel gelir vergisi beyannamesi – Rüya Tabirleri

Resmi gazetede yer alan genel gelir vergisi beyannamesi


İSG Haber Ajansı’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yüz binlerce firmanın beklediği gelir vergisine ilişkin yaptığı açıklama Resmi Gazete’de yayımlandı. Açıklama ile, Gelir Vergisi Kanunu Değişiklik Kanunu ve bazı kanunlarda yer alan asgari ücretin vergiden muaf tutulmasına ilişkin düzenlemenin uygulama esasları belirlendi ve 1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren asgari ücret muafiyeti örneklerine yer verilecek. Sadece asgari ücret tutarından 5 bin 4 lira sigorta kesintisi yapın, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak. Asgari ücret net 4 bin 253,40 lira. Asgari ücretin üzerinde kazananlar, asgari ücrete tekabül eden kısımdan gelir vergisi ve damga vergisine tabi olmayacak. Ücreti asgari ücretin üzerinde olan çalışanlar, asgari ücret kuralından muaf oldukları ölçüde gelir vergisinden muaf tutulacaktır. Yine toplam asgari ücrete tekabül eden kısım damga vergisinden istisna edilecektir. Örneğin toplam ücreti 8 bin lira olan işçiden 638,01 lira gelir vergisi ve 37,98 lira damga vergisi alınmayacak. Bin 253 lira ödenecek ve tüm bunlar istisnaya tabi olacağından bu işçiye 750,60 lira sigorta primi ödenecek ve bin 923 liraya düşecek. Başka bir örneğe göre ise asgari ücretten fazla kazananların maaşı yıl içinde 6 kez değişecek. Brüt ücreti 8 bin lira olan bir işçinin net ücreti Ocak-Mayıs döneminde 6 bin 395 lira, Haziran-Temmuz döneminde 6 bin 55 lira, Ağustos ayında 6 bin 156 lira, Eylül-Ekim ayında 6 bin 267 lira, 5 Kasım’da bin lira 931 lira, Aralık ayında ise 5 bin 791 lira. İstisnanın kapsamı ve uygulamasına ilişkin detaylı bilgiye resmi açıklamada yer verilirken, aylık toplam asgari ücret tutarından Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve işsizlik sigortası primi düşüldükten sonra kalan tutara tekabül eden ücretler gelir vergisinden istisna edilir, İstisnayı aşan ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki kazancına ilişkin verginin hesaplanacağı gelir diliminin tutar ve oranları, Madde 4 kapsamındaki tutarlar dikkate alınarak belirlenecektir. istisna. İstisna nedeniyle alınmayacak vergi, ilgili ayda asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Bu düzenleme ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacak. Asgari ücretle çalışanlar da dahil olmak üzere vergi indiriminden yararlanmak için başvuran ve maaşını ödemeyecek olanların maluliyet ödeneğine ilişkin işlemler İstisna talebinde bulunulması nedeniyle vergiler eskisi gibi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirilerek sonlandırılacaktır. Asgari ücretle çalışan ve bu nedenle ilgili ayda muafiyet nedeniyle vergi ödemeyecek olan çalışanlar maluliyet ödeneğinden yararlanamayacak, onaylanan başvuru şartları dahilinde emeklilik başvurusu yapabileceklerdir. Asgari ücretin üzerinde kazanan ve vergi indirimine hak kazanan hizmet meslek mensupları için gelir vergisi matrahının yeterli olması kaydıyla malullük ödeneği ve muafiyetinden yararlanabilecektir. İSG Haberleri Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haberleri Twitter sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri Linkedin sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri Google Workplace sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri sayfamızı Facebook üzerinden takip etmek için tıklayınız

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın