medyauzmani.com
Serveti Fünun Edebiyatının Oluşumu Edebiyatı Cedide Başlaması PDF – Rüya Tabirleri

Serveti Fünun Edebiyatının Oluşumu Edebiyatı Cedide Başlaması PDF

Sidi Edebiyatının Doğuşu (Literature Servet e Phonon)

1896’da I ve II. Örgütlerin sanatçılarından bazıları öldürüldü, bazıları da baskılar nedeniyle kabuklarına çekildi. Bu nedenlerle edebi bir boşluk ortaya çıktı. Recaizade Mahmut Ekrem, edebiyat dünyasındaki bu boşluğu doldurmak için Ahmet İhsan Tokgöz’ün satın aldığı Servetifün’ün dergisi etrafında genç yazarları bir araya getirerek yeni bir edebiyat topluluğu oluşturdu. Batılı bakış açısını savunan gençlerin oluşturduğu bu topluluğa Edebiyatıcedide (Yeni Edebiyat) adı verildi. Bu dönem genel olarak eski ve yeni arasındaki mücadelenin bir ürünüdür. Bu edebiyatın temeli, divan edebiyatını savunan Tanzimat dönemi sanatçıları ile Batı’yı savunan sanatçılar arasındaki tartışmalar sonucunda hazırlanmıştır.
Başka bir kaynak:

Tanzimat edebiyatından Servet-i Fünun edebiyatına kadar izleri giderek genişlemiş ve farklılaşmış; Tarihsel ve toplumsal koşullardan dolayı kitleleri etkileyen bir zihniyet değişikliği olduğunu belirtmek gerekir. 1876’da ilk Meşrutiyet’in ilanı ile ikinci padişah oldu. Abdülhamid Han geçti, yönetimde bazı şartlar değişti, Tanzimat’la birlikte gelen bazı aşırılıkların (özgürlük, adalet, hukuk) önüne geçilmeye çalışıldı. 93 Harbi olarak bilinen Rus-Osmanlı Savaşı ve bazı aydınların İstanbul’dan sürülmesine yol açan İngiliz Boer Savaşı, Meşrutiyet’in ilanından sonra şiddetlenen tartışmaların ve zulmün şiddetlenmesi ve Osmanlı Devleti’nin çabaları. Osmanlı işgalden kaçmak için Bu dönemin tarihi topraklarında önemli yerler.

Medya dünyası sosyal hayata daha açık olma eğilimindeyken, dönemin sarayı ve padişahı sansür şikayetiyle adeta örtüşüyor.

Servet-i Fünun dönemi edebiyatı; Dönemin şartlarına, kültürel durumuna ve kurucu sanatçılarının psikolojisine göre yönlenen özellikleriyle ve bambaşka bir edebiyat anlayışıyla şekillenmiş Tanzimat dönemi edebiyatının bir devamı niteliğindedir. edebiyat.

Tanzimat döneminde gazeteler ayırt edici iletişim aracı iken, bu dönemde dergiler öne çıkmıştır. Grubun çalışmaları Servet-i Fünun adlı bir dergide de yayınlanmaktadır.

Servet-i Fünun Edebiyatı’nın kurucusu sayılan Recaizade Mahmut Ekrem, yeni edebiyata geniş bir soluk getireceğine ve eski edebî ölçüleri büyük bir titizlikle tasnif edeceğine inanmıştır. Öğrencisi Ahmet İhsan’ın çıkardığı Servet-i Fünun dergisi etrafında genç kuşağın ileri gelenlerini toplamaya çalıştı. Ali Akram Bolayer, Ahmed Hikmet, Ahmed Rafeeq, Ahmed Shuaib, Celal Saher, Jinab Shihab El Din, Fayek Ali, Hussein Jahed, Hussein Sirit, Hussein Sawat, Muhammad Rauf, Süleyman Nassif ve Süleyman Nazif gibi edebiyat şahsiyetlerini davet etti. Çağrıya İzmir’den Halit Ziya Uçaklıgil katıldı. İsmail Safa gibi bazı şairler de yeni bir edebiyat akımının temsilcisi olmak istediler. Bu dönemin yazarları arasında Tevfik Fikret’in şiir anlayışı, Halit Zeya’nın kurmaca anlayışı ve Servette Funon’un edebiyatı başı çekmiştir.

«Tanzimat edebiyatının ilk döneminden Tanzimat Fermanı ve getirdiği yeniliklerin ilanı»

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın