medyauzmani.com
SGK 32.522 TL ile en düşük maaşla eleman alımına başladı! Gönderim detayları nelerdir? – Rüya Tabirleri

SGK 32.522 TL ile en düşük maaşla eleman alımına başladı! Gönderim detayları nelerdir?

SGK Başkanlığı (ders kitabı) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü’nde çalışmak üzere bilgi işlem alanında 10 müteahhitlik uzmanı atandığını duyurdu. Başvuruların teslim edilme koşulları ve tarihi ile ilgili tüm merak edilenleri açıklayan Vakıf, başvuruları internet üzerinden toplamaya başladı. Kurumun yıllara dayanan deneyimi ve yabancı dil derecesinin yanı sıra. En düşük 32.522 TL, en yüksek 36.624 TL Ödeyeceksin. Detaylar burada…

Teslim tarihi ve yöntemi

SGK Başkanlığı Bilgi İşlem Personeli Alım Başvuruları 11 Kasım 2022 den başlayarak 25 Kasım 2022 şimdiye kadar devam edecek.

Adaylar için İstihdam Portalı (www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trBaşvurularını online olarak tamamlayabileceksiniz.

uygulama ekranı

Başvuru şartları nelerdir?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara uymak.

2. Mühendislik veya fen-edebiyat fakültelerinin dört yıllık istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya yurt dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve programlama ve bilgisayar kurslarında öğrendiği dillerle ilgili bir belge Yükseköğrenimi süresince veya üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bilgisayar kurslarını bitirme belgesine sahip olması gerekir.

3. Son başvuru tarihi itibariyle YDS/e-YDS’den en az (E) notuna sahip olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin denklik süresi ve geçerlilik süresi ÖSYM’den alınan 06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Denklik Belgesi” esas alınacaktır.) dil yeterliliği açısından. Yurt içinde veya yurt dışında İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmak (bu sayede kayıt kriterleri ve adayların ücretlendirme kriterleri değerlendirmesinde İngilizce seviyesi “E” olarak kabul edilecektir) veya YDS eşdeğeri ölçme, seçme ve değerlendirme Düzey (E) düzeyinde olmak üzere YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında İstihdam Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulunca belirlenen puanlar üzerinden.

4. Mesleki tecrübenin tespitinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu bir işte veya aynı kanunun 4/b maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi sözleşmelilerde veya özel sektörde . 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi sektör (mühendisler, istatistikçiler, programcılar, analistler, yazılım uzmanları, süreç analiz uzmanları, yazılım veya bilişim proje yöneticileri vb.). Prim ödemesi ile geçen belgelenmiş hizmet sürelerinde.

5. Sözleşmeli bilgi işlem uzmanı işi için gerekli niteliklere ilişkin çalışmayı belgelemek.

6. Söz konusu çalışmaların yükseköğretimden mezuniyet tarihinden sonra ve beyanname verme süresinden önce prim ödenerek tamamlandığı, çalışma pozisyonu ve süresinin çalıştığı kurumlarca onaylanmış belgelerle belgelendiği .

7. Programlama dillerinde eğitim aldığını okul tarafından onaylı belge/kopya ve/veya kurs açma belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı programcılık sertifikası ile programda kurs aldığını gösterir belge/kopya ile belgelemek. yüksek öğrenimi sırasında bilgisayar programlama alanında. Adayların başvuru dilekçelerinin ekinde sundukları metinden programlama dili eğitimi aldıklarını açıkça tespit edenlerin kurs için ayrıca bir açılış belgesi sunmalarına gerek yoktur. Programlama dili eğitimi olmadığı açık olanların okul tarafından onaylanmış kurs açma belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ücret tarifesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, işe alınacak personelin kıdemine ve yabancı dil derecesine göre maaş ödeyecek. İşte maaş grafiği.

SGK maaş cetveli

Resmi duyuru metni için tıklayınız

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın