https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Şinasi, İbrahim Şinasi’nin Hayatı Ilkleri Eserleri Nelerdir - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Şinasi, İbrahim Şinasi’nin Hayatı Ilkleri Eserleri Nelerdir

Şinasi, İbrahim Şinasi’nin Hayatı Ilkleri Eserleri Nelerdir

İnovasyon öncüsü İbrahim Shanassi

İbrahim Şinasi, yeni Türk edebiyatının ilk temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Kalemlerde çalıştı ve 1849’da para toplamak için Fransa’ya gönderildi. Şinasi’nin 1849’da Reşit Paşa’nın Fransa’ya gönderilmeden önce yazdığı kaside eskisinin devamı niteliğindedir. Öte yandan, Paris’e dönüşünde yazdığı 1856, 1857 ve 1858 tarihli methiyeler, klasik üslubun biçim ve özü terk etmeye başladığını gösterir. İbrahim Çinasi bu özelliği ile başta Namık Kemal olmak üzere kendisinden sonra gelen sanatçı ve aydınları etkilemiştir.

Şinasi, gazetecilik ve nesir dilinin sadeleşmesiyle gelişen Türkçe cümle oluşumunu yöneten ilk sanatçılardan biridir. Dilde inasi ile başlayan ve Servet-i Fünun dönemine kadar devam eden yenilik ve sadeleştirme anlayışı, bir şekilde tüm Tanzimat yazarlarını etkilemiştir.

Batı’dan şiir tercümesi yaparak Tanzimat edebiyatı dönemi için oldukça önemli olan tercüme faaliyetini hızlandırdı. Gençlere yabancı dil öğrenmelerini tavsiye etti. Ayrıca çok iyi derecede Fransızca bilmektedir. Tercüme-i Manzûme bu yönde yapılan çalışmaların sonucudur.

Söz dilini şiir diliyle bağdaştırmaya çalışmış ancak sanatı yetmediği için estetik ölçüleri kaçırmıştır. Estetik tercihleri ​​üst düzeyde olan bir sanat anlayışına sahip olmamış olabilir ama şiirde yeni bir dil arama ihtiyacı hissettirmeye çalışmıştır.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın tespitlerine göre İbrahim Çinasi, gazetecilik dili olan Arapça ve Farsça unsurları temizlemeye çalışır, toplumsal meselelere, yanılsamaya ve karamsarlığa, sanatın düşük, düşüncenin ise yozlaştığı bir ruh haline yönelir. yüksek. Duygudan çok şuur adamı, yeni bir Türkçe nesir başlatma yeteneği, soyut bir fantazi sistemi aramayı tercih etmesi ve akılcılığı ön plana koyma çabası olarak görülür.

İbrahim Şinasi, edebiyatımızda Batı etkisini önce şiir çevirilerinde, ardından nesirde de göstermeye başlamasıyla başlamıştır. İbrahim Şinasi, Batı’dan aldığı kültürü Doğu gelenek ve kültürüyle birleştirmeye çalışmış ancak sanatı çok fazla bir dönüşüm olmasa da bir araç olarak görmesi bu değişim ve dönüşümün kıvılcımlarını ateşlemeyi mümkün kılmıştır. Fransa’dan İstanbul’a döndüğünde Osmanlı Devleti’nde savunduğu fikirleri çok tepki aldı.
hayır:
İbrahim Çinasi’nin Türk edebiyatınıza kazandırdığı bir diğer yenilik ise; Köyümüzün geleneksel tiyatro oyunları olan Ortaoyunu, Karagöz, Tulûât gibi geleneksel Türk tiyatrosu, Batı tiyatrosunun standartlaşmasına ve yeniden yorumlanmasına yol açmıştır. Tanzimat Tiyatrosu bu birleşimin sonucudur. Günümüz modern Türk tiyatrosunun temelini oluşturur. Bütün bu etkiler Şair Evliliği (Komedi) adlı komedide toplanmıştır. Eser 860 yılında Tercüman-ı Ahval’de tefrika edildi. Topladığı atasözlerini Durrub Iml’ Usmaniye adıyla kitaplaştırdı.

İbrahim Şinasi’nin Eserleri

Durub-ı emsal-i Osmaniye, Müntehebat-ı Eşar, Tercüme-i Manzume, Hava Evliyası, Müntehabat-ı Tasvir-i Efkar I, II, III ve daha birçok konuda makaleleri bulunmaktadır.

Tahir Kutsi Makal Rıfat Manastırı

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın