https://www.flickr.com/people/[email protected]/ https://www.artstation.com/habers2/profile https://www.diigo.com/user/habers2 https://angel.co/u/haber-4 https://visual.ly/users/ufukkatal453/portfolio https://play.eslgaming.com/player/18953135/ https://paper.li/Ew1ZgHm3Bd4QFioKhWvKX https://band.us/band/89994536/intro https://www.weddingbee.com/members/ufukkatal453/ https://glitch.com/@Habers2 https://www.buymeacoffee.com/Haberr2?new=1 https://www.projectnoah.org/users/Haberr2 https://www.designspiration.com/habers2/saves/ https://discover.events.com/profile/son-dakika-haberleri/3672402/savethedate/ https://www.mapleprimes.com/users/Son Dakika Haberleri2 https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/178526/sondakikanews.html https://rabbitroom.com/members/sondakikahaberleri2/profile/ https://www.facer.io/user/FFkiavwLJs https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2427702 https://doodleordie.com/profile/sondakikahaberleri2
https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Soru Eki, Yön Ekleri, Soru Yön Bildiren Ekler örnekler - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Soru Eki, Yön Ekleri, Soru Yön Bildiren Ekler örnekler

Soru Eki, Yön Ekleri, Soru Yön Bildiren Ekler örnekler

Türkçede isim yön değiştirerek fiilin kelime ve cümle birleşimlerinde kendi yönünde yer aldığını gösterir. Bu hal ekleri yönerge ekleridir. Yön ekleri, eylemlerin meydana geldiği yönü gösterir. Yönerge ekleri aslında isimleri fiillere bağlayan eklerdir. İçinde bulundukları kelime zarf olarak kullanılır. Çekim ekleri, Türkçedeki çekim eklerinin işlevinden tamamen çıkarılmış ve kelime sayısı içinde tam işareti olarak kaba kalmaktadır. Yerçekimi halkası olarak, tüm uzmanlıklarını ve canlılıklarını kaybetmişlerdir. Gerçekte yaşadıkları dönemlerde ise sadece yer ve zaman isimlerinde kullanılmıştır. Günümüzde birkaç kelimede kalıplaşmış olan bu yön ekleri yerine, yön ifade etmek için uzun süredir sağ, arka gibi yön edat ve edat ekleri kullanılmaktadır. Ne de olsa edat eki yön bildiren çekim eklerinden biridir. Çoğu zaman edat eki, ana yön eklerinden sonra eklenir. Günümüzde yapı ekleri biçimine girmiş olan bu eğilim ekleri, -ra, -re,
Arı ve sincap olmak üzere iki türü vardır. -ra, • re eki, o zamanki-ra, üzre, dış-arı, iç-eri, İl-eri, up-be örneklerinde olduğu gibi eski çağlardan beri aynı kalmıştır.

Soru eki ismin soru ekini yapan iş ekidir. Fiili soru biçiminde bağlamak için isim her zaman sonunda bir soru eki alır. Yani soru eki her zaman ismi fiile bağlayan ektir. Belki de soru eki gerçek bir eylem ekinden daha fazlasıdır. Bu ek, edat kökenlidir ve daha sonra eklenmiştir. Bazı kaynaklarda bu yardımcı soruya edat da denir. Aslında soru eki her ne ise, kesinlikle işlev alanında hem isim hem de fiil alan genel bir çekim ekidir. Hangi kelime tamlamalarda ve cümlelerde soru olarak geçilmek isteniyorsa, o kelimeye soru eki eklenir. Yani soru eki ismin tekil ve çoğul eklerine, iyelik eklerine ve durum eklerine getirilebilecek tüm bu biçimleri soru yapan ektir. Orta taş ahşap örneklerinde olduğu gibi, ellerde vb. Günümüz Türkçesinde soru eki fonemik ünsüze bağlı olarak -mi, -mi, -mu, -mu şeklindedir. Soru eki, vurgusuz bir eylem ekidir. Her zaman kendinden önceki heceye vurgu yapar. Soru ekinden önce gelen bu olumlama her zaman güçlüdür.

“Manler’in okuyucu merkezli teorileri”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın