https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Sözcük Kökü Bulma, Kelime Kökü Nasıl Bulunur Kök Kavramı 1 - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Sözcük Kökü Bulma, Kelime Kökü Nasıl Bulunur Kök Kavramı 1

Sözcük Kökü Bulma, Kelime Kökü Nasıl Bulunur Kök Kavramı 1

Kök kelimeyi bulun

Kök nedir?

Kök kelimeyi bulmadan önce kökün ne olduğunu tanımlayalım. kelime kökü BölünmezVe Büyük ve küçük ve aşağıdakilerle ilgili Bir parçası. Bir kelimeyi köklendirirken, ekler baştan sona yok sayılır; Dinlenme bu kelimenin köküdür.

örnekler)

uçaklarımızdan » O uçar -ak-lar-ı-miz-dan
mutfak

Örnekte de gördüğümüz gibi bu kelimenin kökü “bitiş-” olup, bu eklerden kurtulabildiğimiz tüm eklerden sonra kalır ve artık parçalara ayrılıp bir sonraki parçaya eklenemez.

kök özellikleri

  1. Kök, kelimenin başında bulunur ve kökü bulmak için geriye doğru geçirilir.
  2. Takviyeyi alırken kök yapısal değişikliklere uğramaz.

istisna > birinci ve ikinci. Tekil şahıs zamirleri sesli harf değişikliğine uğrar:
bin + e -> bana sen + e -> saÖnceden

  1. Kök, kelimenin tamamıyla anlamsal bir ilişkiye sahip olmalıdır.

örnekler)

» Balkonolanlar » paragrafGibi » Aynayağı için
mutfak mutfak mutfak

» kelimeİtibaren » sanatbirden » Bilim insanıbirden
mutfak mutfak mutfak

Bu kelimeleri incelediğimizde anlamlı olan en küçük parçanın “bal”, “para”, “yan”, “kel”, “san” ve dün kelimeleri olduğunu görürüz.

> kökleri İsim kökü, fiil kökü, eşsesli kök E ortak kök Dörde ayrılır:

Kök kelimeyi bulun
Kök kelimeyi bulun
  1. isim (isim) kökleri

Bir varlığı veya kavramı tanımlamak, tarif etmek, açıklamak veya beyan etmek için kullanılan kelimelerdir.

örnekler)

» bardak, kalem, göz, ceket, kül, masa, sen, sol, yol, araba, kitap…

» İçindekiler kelimesinin anlamlı en küçük parçası, içindekiler kelimesidir. Ancak burada bahsedilen içme fiili değil, bir şeyin dışarısı değil de içindekidir. Dolayısıyla “içerik” kelimesinin kökü.reklam” köktür.

> ismin kökleri “-mak/-mak” kaynak eki yapmazlar.

örnekler)

‘Zorluklar’ kelimesinin anlamlı en küçük kısmı ‘zor’ kelimesinin köküdür.
“Zor” kelimesine “-mek” veya “-mak” ekleyemeyiz. Bu nedenle, “kalem” kelimesi ismin kökenidir.

> Çekim kökleri de yalın köklerdir.

örnekler)

Yarasa, çatlak, künt, dik, hor, hız, zir, ayı…

  1. fiil kökleri (eylem)

Kökler eylemi, eylemi, varlığı veya durumu belirtir iş kökü o aradı.

fikir Bir kelimenin kökünün isim mi fiil mi olduğunu öğrenmenin en kolay yolu kelimeyi köklendirmek “-mak/-mak” Mastarı getirip denemektir.

örnekler)

» Ağla, kus, koş, yürü, gel, kal, kalk, yaz, stres…

» “Kucaklanmamak” kelimesinin kökeni “sarılmak”tır. “sar” kelimesine “-mak” eki eklediğimizde “sarmak” olur. Mastarı topladığımızda anlamlı bir kelime elde edebileceğimiz için “sar-” fiilin köküdür ve “sarılmamak”tır. kök tipi O çalıştı.

» “Görmek” kelimesinin kökü olan “görmek” kelimesi “-mak” eki alarak “görmek” olabilir. Dolayısıyla “kayıtsızlık” kök tipi O çalıştı.

örnekler)

» → “gözlük”. kök “göz”dür → mastar eki eklersek “göz” olur → “bak” kelimesi Anlamsız “El Ayn”dan isim köküDurmak.

“Kapı” → kök geçiş”tir → mastarı eklersek “pass” olur → parola “Geç” çünkü fiil köküDurmak.

Ancak bunu yaparken aşağıda açıklayacağımız ortak homonim ve kök özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

  1. Eşcinselliğin kökleri

Aynı görünen ancak farklı anlamlara ve türlere sahip kökler. homojen kök o aradı.

örnekler)

» Bahçede büyük delik sondaj.
Bir cümlede “kaz” kelimesinin kökünü incelediğimizde kökün mastar eki alabildiğini görürüz. Bu nedenle kelimenin kökü fiildir.

» Hayvanat bahçesinde Kaz elini ısırdı.
Burada yukarıda fiil kökü olarak kullanılan ‘kaz’ kelimesinin isim kökü olarak kullanıldığını görüyoruz. Çünkü burada bahsettiğimiz kaz.

Uyarı Homojen kökler arasındaki anlam ilişkisi Bulunamadı.

SESEST KÖKÜ İsim fiil
Kahkaha Kahkaha çiçek, bitki Kahkaha- kahkaha atmak
Yaz Yaz Sezon adı yaz- Tip
yapabilme yapabilme Damarlarımızdaki kırmızı sıvı yapabilme- inanmak
ben … idim ben … idim Müsait Müsait Ben … idim- ulaşmak için
arasında bir anlam yok
  1. ortak kökler

İsim ve fiil olarak kullanılabilen kökler ortak kök o aradı. Ortak kökler arasında anlamlı bir ilişki vardır..

ortak kök İsim fiil
göçmenlik göçmenlik göç-
dövme dövme tat-
şişme şişme tümör
ya olursa ya olursa ister, ister-
Onlar arasında ilişkili bir anlam var


Homojen kök ile ortak kök arasındaki fark: Homojen kökler arasında anlamsal bir ilişki bulunmazken, ortak kökler arasında önemli bir anlamsal ilişki vardır.

kelime kökü

Örnek kök kelime soruları çözümleri testleri

Hikâye, Türk edebiyatında ondokuzuncu yüzyılın ikinci (ilk) hikâyesidir. Yarıdan fazla beri görülmüştür. Bu (ikinci) yüzyılda var olan hikâyelerle birlikte analitik Konsepti tanıtın. Dünyada Edebi Gerçekte (III) Anlatı Metinlerden (dördüncü) kontrol etmek Çok eskidir ve bu çalışmalar psikoloji, sosyal bilimler ve davranış bilimlerini içermektedir (V). araştırmaları ile yakından alakalı.
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kök türü farklıdır?
a) birinci b) ikinci. c) iii. d) IV. e) V.

Atatürk’ün Hayatı

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın