medyauzmani.com
Sözleşmeli kadroda son köşe! – Rüya Tabirleri

Sözleşmeli kadroda son köşe!

Kamuda 4A personeli olarak sözleşmeli istihdam edilen 4B personeli ile ilgili çalışmalar sona ermiştir. Bir hafta içinde açıklanması beklenen çalışma ile 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin B bendine göre görev yapan ve ağırlığı Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarında olan çalışanlar 4. maddenin A bendine tabi olacak. aynı yasanın.

Sözleşmeli memurların kadro düzenlemesi ile sosyal ve mali hakları değişecek. İşe alma, yükselme, rütbe ve derece yükseltme, nakil gibi sorunlar mazeretlere dayanılarak çözüme kavuşturulacaktır. Sözleşmeli çalışanlara da eş durumu ve sağlık nedeniyle iskan gibi devlet memurlarıyla aynı haklar tanınacak. Bu, ailelerin dağılmasını önleyecektir.

Sözleşmeli çalışanlar terfi sınavlarına girebilecek. Böylece rütbe ve dereceye göre yükselme hakkına sahip olacaklardır. Ayrıca izin haklarının devri ve yönetici kadrolarında istihdam gibi haklar da tanınacak. Kurumlar arası yer değiştirme hakkı da olacak.

Müzakere aşaması nedir?

Sözleşmeli personele verilecek özlük haklarına ilişkin görüşmeler bir süredir devam ediyor. Bu noktada memur sendikaları ve diğer kamu kurumlarıyla toplantılar yapılmıştır. Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen müzakereler sonucunda hazırlanan alternatif taslakları tamamlandı.

Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki görüşü alınarak son açıklama yapılacak. Hazırlanan taslak metne göre; Kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilen sözleşmeli personel 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin b bendine göre atanır. İlçe özel idareleri, belediyeler, bunların şubeleri ve federasyonlarında istihdam edilenler sözleşmeli mahalli idareler 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununun istihdam düzenlemelerine ilişkin 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yararlanırlar.

Yönetmelik ile 4b puanı olanların 31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarına atanması öngörülüyor. Böyle bir düzenleme olması halinde 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren sözleşmeli kadrolarda çalışanlar ile kadroya hak kazananlar atanacak. Sözleşmeli personel pozisyonu Bunlara başvuru yaptıklarında çıkardıkları kadrolara atanmış sayılırlar.

Yine taslak senaryolara göre; Sözleşmeli işlerde geçirilen hizmet süreleri, devlet memurluğu kadrolarına atanacakların, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri puanları geçmemek kaydıyla, kazandıkları aylık puanların ve seviyeler. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre ödenecek emekli ikramiyesine esas alınan toplam hizmet süresinin hesaplanmasında sözleşmeli kadrolarda geçirilen toplam hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

İki kez daha yapıldı

Daha önce 4B kişiye iki ayrı tarihte 4A işi verildi. 2011 yılında çıkarılan KHK ile 4B personeli 4A çalışanı olmuştur. 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede şu ifadelere yer verildi: “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca sözleşmeli kadrolarda çalışacak işçilerin devlet memurluğu kadrolarına atanmaları için Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması. ve 4924 Sayılı Kanun;6/4/ 2011 tarih ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu 2/6/2011 tarihinde karar vermiştir. Daha sonra 12 Temmuz 2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile 4B personeli 4A kadrolarına nakledilmiştir.

Toplu sözleşmeyle başladı

Geçen yıl imzalanan toplu sözleşme metninde, sözleşmeli işçilerin çalışma haklarına ilişkin yapılacak düzenlemeye yer verildi. Metnin 52. maddesinde şu ifadelere yer verildi:

“Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak sözleşmeli personel kanununda düzenlemeler yapılarak sözleşmeli personel statüsünün yeniden tanımlanmasına yönelik çalışmalar lisanslı Konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılında tamamlanacaktır.”

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın