medyauzmani.com
Suistimal vakalarının listesi yayınlandı! Aynı zamanda doktorların meslekleriyle de ilgilidir. – Rüya Tabirleri

Suistimal vakalarının listesi yayınlandı! Aynı zamanda doktorların meslekleriyle de ilgilidir.


İSG HABER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamaları nedeniyle soruşturulması ve idarenin ödediği tazminata rücu edilmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. . Bakan Koca, sağlık çalışanlarının soruşturulması ve yanlış uygulama durumlarından kaynaklanan tazminata rücu hakkında bir yönetmelik yayınlandığını belirtti. “Sağlık meslek mensupları hakkında soruşturma ve tazmin yetkisi vermeye yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturulmuştur.” Soruşturma için Cumhuriyet Savcılıklarına yetki verilmesi için Kurula yetki verilir.” İlgili. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanları ve serbest meslek mensupları hakkında da soruşturma kurulunun iznine tabidir. Kurulun yapacağı herhangi bir haksız baskı olmayacaktır. Bu şikayetlere ilişkin bir ön inceleme yapıp soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verildiğini belirten Koca, “Kurulun soruşturma iznine ilişkin kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebilir. Kamu idarelerinin tazminat ödemeye karar verdiği durumlarda, söz konusu sağlık meslek mensubunun görevinin gereklerine aykırı hareket ederek görevini kötüye kullandığına dair kesinleşmiş bir ceza mahkemesi kararı olmadıkça rücu yapılamaz. Tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen geri ödemeler için ilgili sağlık personelinin kullanılması; Görevinin gereklerine karşı kasten hareket ederek görevini kötüye kullandığının Ağır Ceza Mahkemesi’nin nihai kararıyla tespit edilmesi ancak mümkün olacaktır. Mahkemece karar verilen tazminata ancak bu şartların varlığı halinde başvurulması halinde, rücu miktarı ilgili sağlık çalışanlarının hata oranı dikkate alınarak Kurulca belirlenir. Yönetim kurulu üyeleri, kesinleşmiş yargı kararı dışında, rücu halinde alacakları kararlardan mali ve idari olarak sorumlu tutulamazlar. Bu mevzuatla başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza, malpraktis baskısına maruz kalmadan, bilimsel bir ortamda özgürce görevlerini yerine getirme imkânı tanınmıştır” dedi. Tabipler Birliği, sağlıkta şiddetin ancak cezai düzenlemelerle önlenebileceğini, yanlış uygulama sorununun ise ancak tazminat ve ceza kanunu ile çözülebileceğini kaydetti. Yıllardır sağlık hizmetlerinden kaynaklanan yanlış uygulama yerine sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararlar, yargı süreçlerine de önerilerde bulunan doktorları her ortamda tüketen, ancak gelişen ve güvence altına alınan koşulların sağlık çalışanları için de çalışma koşulları yaratması gerektiğini vurgulayan Akbulut, Mesleki Sorumluluğun kurulmasını da eleştirdi. Sağlık Bakanlığı bürokratları Konseyi İSG Haber Telegram grubuna katılmak için tıklayın

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın