medyauzmani.com
TDK Yeni Yayınlar | EdebiyatFakultesi.Com – Rüya Tabirleri

TDK Yeni Yayınlar | EdebiyatFakultesi.Com

Atatürk ve Manisa / Mevlüt Çelebi. Manisa: Manisa Belediyesi, 2006.
Birinci Uluslararası Balkan Arkeolojisi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 28-30 Eylül 2001, Prizren/Haziran. Allah’ın selamı Hafız. Prizren: Bal Tam, 2006.
Gelderli Âşık Divan Şenliği: (Hayatı, Şiiri, Tartışmaları ve Hikâyeleri) / Haz. Ali Berat Alptekin, Muhammed Nizamuddin Koçkun. – [Çıldır]: Geldir Belediyesi, 2006.
Jedi Korkud Kitabı: Oğuz Dilinde = Didem Korkud Kitabı: ‘Ali lisan-ı ta’ife-i Oğuzan / Haz. mustafa s. – İstanbul: Kütüphane, 2006.
Ural-Altay Halkları: Gelenek ve Modernite Arasındaki Değişimde Kimlik: 13-15 Ekim Societas Uralo-Altayca Sempozyumundaki Dersler
2002 / baskı Gerson Klump ve Michael Knobel tarafından yazıldı. Wiesbaden: Harrassowitz, 2003.
Hatıra Defteri İzzet Gündağ Kayaoğlu / ed. Oktay Belli, Yücel Dağlı, M. Sinan Genim. İstanbul: Türkiye Eski Eserleri, Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, 2005.
Karay: Trakai lehçesi / Timur Kocaoğlu. Münih: Lincome, Avrupa, 2006.
Milli Mücadelede Denizli Önderleri / Şükrü Tekin Yüzbaşı. – Denizli: [yayl.y.]2004.
Volga-Kıpçak dillerinde Orta Moğolca alıntılar / Eva Csaki. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006.
Osmanlı Dili / Hayati Develi. – İstanbul: 3F, 2006.
Türk dili ve birinci ve ikinci bileşimi / Guerr Gülsfin, Erdoğan Boz. Konya: Disk, 2006.
Türkiye’ye Mektuplar = Türkiye’ye Mektuplar / Pierre Loti. – Ankara: Kültür Bakanlığı 2000.
Uygurların Turfan lehçesi / Abdul Rashid Yaqub. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005.

“Dilimize, Türk diline tarihten geleceğe sahip çıkalım.”

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın