medyauzmani.com
Toplu işten çıkarmalarda sosyal tercih kuralları nasıl uygulanmalıdır? – Rüya Tabirleri

Toplu işten çıkarmalarda sosyal tercih kuralları nasıl uygulanmalıdır?


İş Sağlığı ve Güvenliği Haber Ajansı | LÜTFİ İNCİROĞLU Toplu işten çıkarma 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre toplu işten çıkarmak isteyen işverenlerin uyması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kapsamda işyerinde işçi sayısı 20 ile 100 işçi arasında ise en az 10 işçi, 101 ile 300 işçi arasında ise en az yüzde on, 301 ve daha fazla ise en az 30 işçi Maddesine göre, kanunun 17. (ihbar ihbarnamesine veya ihbar tazminatının ödenmesine göre) ve bir ay içinde aynı veya farklı tarihlerde fesih toplu işten çıkarma sayılır” (Madde 29/2). , teknolojik, yapısal ve benzeri gereklilikler ve işyeri ayrıca işveren; toplu işçi çıkarmak istediğinde, işyeri sendikası temsilcilerine ve ilgili çalışma ve istihdam bölge müdürlüğüne en az otuz gün yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplu işten çıkarmaların da gösterdiği gibi, işten çıkarılacak işçi sayısı, işyerinin büyüklüğü dikkate alınarak aynı gün veya bir ay içinde kademeli olarak artar. Toplu işten çıkarmanın tamamlanmasından itibaren altı ay içinde aynı işe yeniden işçi çalıştırma, eğer işlerinde iyileşme varsa, işine uygun niteliklere sahip işten çıkarılan işçilerin geri çağrılması tercih edilir. işyerinde farklı işçileri farklı işlere atamanın bir zararı yoktur. Torna işçisinin yerine yeni bir torna işçisi alınırken kaynakçı istihdamı kısıtlanmamıştır. Ayrıca işverenler, yeniden işe alınan eski işçilerine, günümüz şartlarına göre, önceki ücretlerinden düşük olmamak kaydıyla ücret ödemekle yükümlüdür. 4857 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemelere göre toplu işten çıkarma ile bireysel işten çıkarma hemen hemen aynı sonuçları vermektedir. Nitekim işveren, 4857 sayılı Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddeleri hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla toplu işten çıkarmaya ilişkin hükümlerden yararlanamaz; Aksi takdirde işçi bu malzemelere dayanarak talepte bulunabilir. Bu nedenle işveren, toplu işten çıkarma nedenini işçilere verilen fesih bildiriminde ayrı ayrı “açık ve kesin”, “yazılı” ve “imzaya” bildirmek zorundadır (Madde 18 ve 109). Teknoloji, yapısal ve benzeri kuruluşlar, işyerleri ve benzeri işler, işyerleri ve iş “nedeni” ve “ispat yükü” işverene ait olduğundan, işçilere yönelik “yazılı fesih bildirimlerinde” bu sebeplerin de belirtilmesi gerekir. Öte yandan toplu işten çıkarma usulünü ihlal cezası işverenler tarafından idari para cezası olarak değerlendirilmektedir. (İş Kanunu Madde 100.) İşten çıkarılan işçi, aracıya başvurma ve işe iade davası açma hakkına sahiptir (İş Kanunu Madde 20-21) Ancak, işten çıkarma usulünün ihlali nedeniyle mahkeme yeniden işe alma kararı. İşten çıkarma prosedürünün ihlali, fesih işlemini geçersiz kılmaz, sadece idari para cezası gerektirir. Maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılacak bildirimde, işten çıkarılma sebepleri, etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile sürelerine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. veya işten çıkarılacak işçi sayısını azaltmak veya olumsuz etkileri en aza indirmek İşçilerin işten çıkarılması tartışılır.Ancak işyerinde sendika temsilcisi yoksa bu uygulama mümkün olmayacaktır. bazı işçilerin aynı işverene ait başka işyerlerine veya işyerinde görüşülmesi gereken diğer bölümlere nakledilmesi tartışılabilir.İşçiler müzakerelerde. Çalışma ve İstihdam Müdürlüğü tarafından bu süre içinde yapılan toplantıların tamamlanarak rapora kaydedilmesi uygun olacaktır. Pozisyonun ilan edilmesinden en az otuz gün önce ilgili il iş bulma kurumu ve çalışma müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. işyeri Bu amaçla sendika temsilcileriyle görüşmeye gerek yok Fesih bildirimleri otuz gün sonra işverenin İl İş ve İş Kurumu’na talebini bildirmesinden sonra yürürlüğe girer. grup dersi için. Burada dikkat edilmesi gereken husus, iş akdinin feshine ilişkin ihbar sürelerinin söz konusu olması halinde bu ihbar sürelerinin otuz gün sonra başlayacağıdır. Gerekli ödemeler, “ihbar süresi” (ihbar) ücreti önceden ödenmişse otuzuncu günün sonunda, “ihbar süresi” (ihbar) ile birlikte kullanılıyorsa bildirim sonunda yapılacaktır. iş arama izni. Öte yandan, işverenler toplu işten çıkarken çalışanları arasında ayrımcılık yapmamalıdır. Başka bir deyişle, işveren bu önlemi eşit muamele yükümlülüğünü dikkate alarak almalıdır. Örneğin, yalnızca sendika üyesi veya kadın olan işçileri işten çıkarmak yasa dışı olacaktır. Ancak iş sözleşmelerinde, toplu iş sözleşmelerinde veya işyeri iç düzenlemelerinde sosyal tercih kurallarına ilişkin hükümlere yer verilmesi mümkündür. Örneğin, sözleşmelere “ilk giren ilk çıkar” kuralı uygulanabilir ve önce yaşlılık aylığına hak kazanan işçilerin iş sözleşmelerinin iptali talep edilebilir. Sonuç olarak, 4857 sayılı İş Kanunu, toplu işten çıkarma durumunda işten çıkarılacak işçilerin seçiminde uygulanacak sosyal tercih kurallarını içermemektedir. Ancak iş sözleşmelerinde, toplu iş sözleşmelerinde veya işyeri iç düzenlemelerinde sosyal tercih kurallarına ilişkin hükümlere yer verilmesi mümkündür. Örneğin, sözleşmelerde ilk giren ilk çıkar kuralı uygulanabileceği gibi, önce yaşlılık aylığına hak kazanan işçilerin iş sözleşmelerinin iptali için başvurular yapılabilir. İSG Haber Telegram grubuna katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter hesabına erişmek için tıklayınız

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın