medyauzmani.com
Türk Edebiyatı Tarihi Ve Oluşumu Tarihsel Gelişimi Kısa özet – Rüya Tabirleri

Türk Edebiyatı Tarihi Ve Oluşumu Tarihsel Gelişimi Kısa özet

Türk edebiyatının tarihi ve oluşumu

Yüzyıllara göre yapılan tasnifler milletlerin tarihini, kültürünü, sanatını ve edebiyatını incelemek için kullanılır. Bu tasniflerde izlenen sıraya takvim sırası, kronolojik sıra veya kısaca kronoloji denir. kronoloji ile bir ulusun edebiyatı; Edebiyat tarihi dalı, metin, tür, biçim, yazar, mahalle, nesil, sosyal hayat, kültürel değişim ve siyasi gelişmeler gibi ölçütleri incelemek, eserin üretildiği coğrafyayı tespit etmek ve tümünü değerlendirmekle ilgilenir. Tarihte bu veriler. Çerçevedeki ana hatları tespit edebilmek için tarihsel sırayı, coğrafyayı, kültürü, dini, dili, milli zevki, sosyal hayatı ve benzeri bakış açılarını incelemek gerekir. Türk milletinin edebiyatı, başlangıcından günümüze kadar eksiksiz olmakla birlikte, Türk edebiyatı, seyrindeki uzun sıra nedeniyle dönemlere ayrılmıştır. Bu uygulama Türk milletinin yaşadığı coğrafi bölgelerin öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. Burada karşılaştığı kültürler, kullandığı alfabeler, dini inançları ve sosyal kabulü zamanla değişir. Orta Asya’dan başlayarak Çin sınırından Viyana prologuna, Sibirya ve kuzey Hazer Gölü’nden Kızıldeniz ve Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk milleti çok net anlaşılabilecek eserler üretmiştir. Literatür açısından farklı çalışma yöntemleri.Ana Bulgar Türkçesi, Eski Türkçe, Göktürk, Karahanlı Türkçesi, Uygur Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, günümüzde yazılan Türk dilleri, Türkçe Türkçesi gibi dil tarihimizin geçirdiği evreler ve başlayarak Ana Türkçeden, değişikliğin yeni olmadığını belirtir. Bir millet edebiyatının gelişme dönemleri için bir referans noktası olarak dönemleri incelemenin bir yolu da “dil”in tarihsel seyrini incelemektir. Yazılı Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türk edebiyatının incelenmesi için çok önemli ipuçları verecektir. Türk dili tarihindeki gelişim, Türk edebiyat tarihini doğrudan incelememize yönelik bir plan vermese de, dili lehçe ve lehçeleriyle takip etme ve edebî eserler verme ölçütleri sunmaktadır. Bir temel. Türk milletinin tarihteki gelişmelerinin sistemli bir şekilde incelenerek bazı sonuçlara varılması bilim açısından önemli bir başlangıç ​​noktasıdır.

“Noktalama işaretleri Tarık BUĞRA Ağa’nın özetini gösteriyor”

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın