https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Türk Halk Edebiyatı Nazım Türleri, Nazim Türleri, Halk Edebiyati - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Türk Halk Edebiyatı Nazım Türleri, Nazim Türleri, Halk Edebiyati

Türk Halk Edebiyatı Nazım Türleri, Nazim Türleri, Halk Edebiyati

Koştu

Doğa, aşk, ölüm, ayrılık, cesaret ve sosyal olaylar gibi konuları işleyen popüler edebiyatta en çok kullanılan şiir türüdür. Dört tendon kıvrımından oluşur. Büküm sayısı genellikle 3,5 ile 5 arasındadır. 11 inçlik bir hat düzeninde 6+5 veya 4+4+3 stoplarla yazılır. Şair, yarışın son paragrafında adını veya mahlasını söyler. Koşmak, ifade edilen ve seslendirilen duygulara göre antrenman, tımar, öğütme, ağıt yakma gibi isimler alır. Sohbet biçiminde de söylenebilir, yani “dedim” “dedi” ile başlayan mısralarla. Bu tür koşuya “Muracaa” denir. Tamamen kelime oyunu olan şarkılara “tecnis” denir.

Koşu örneği:

Cesur bir adamın ne olduğunu nasıl bilebilirim?

Yüzü gülüyor, bu senin avantajın olmalı.

Karanlık soğuduğunda

Kalbinin ölçüsünü alan o olmalı

Sözüm yiğit, yiğit

Al-Shuja’ tavsiyede düzenlidir

Cesur bir dağ tarikatı istiyorum

Cesurun kafasından duman çıkacak

Cesur, cesur bir kurt gibidir

Düşmanı görünce ayağa kalkar.

Mızrağını aldı ve serbest bıraktı

Cesurun arkasında durmalı

Güzel saf olan, biraz kötü olsun

cesur olamazsın

Hala silahı atmak istiyor

Yiğit elini çekip saçmalamamalı.

Karak oğlan “acı yok” diyor

Hozan tarlalarında zambak yetişmez.

Gizli bir yabancıyla başa çıkamam

İçinde dürüstlükle yanmalısın

tecnis çalıştırma örneği:

Sorunlarım arttı, kalp sorunum

Yüzde seksen ila doksan izleyin

Yarım gül derdim

Boyun ve dudaklardaki yüze dikkat edin

Tufan gelince yıkılacak dedin.

Hançeri al sana iyiyim dedim

Yeter acı çekme dedim aşkım

Vücudumu yüzde yüz gözlemle

Diwan Sheshemiya bin Ghazal yazdı

Elimi yaraya bağladım ve ofiste durdum

Aşağı gel dedi, güle güle şeytan

aşk denizinde yüz izle

Halk şarkısı

Halk edebiyatının en eski türlerinden biridir. Sözlü gelenek içinde yaşayan, işitsel yani kulak yoluyla öğrenilen, ali ile sınırlı toplumsal gruplar içinde yayılan türkülerdir. En karakteristik özelliği günlük yaşamdaki aktivitelerle yakından ilgili olmasıdır. Köylerde bu faaliyetler ekin yetiştirme, hasat, harman, eğirme ve dokuma, çocukların uyuması, içki içmesi ve oyunlar oynamasıdır. Türkülerin haber ve dedikoduları aktarma, yerel tarihi ve aile kayıtlarını belgeleme, toplumun bilgi ve edebiyatını koruma gibi işlevleri de vardır.

Çeşme

Parçalar melodilerine ve kompozisyonlarına göre ikiye ayrılır.

Ezgilerine göre çalınır: Özel zegi ile okunur ve hece sayısı dikkate alınmaz. Ankara parkuru, Fars koşusu, Kerem, Kerem kesim, Gevherî, Sümmani parkuru gibi.

Yapılarına göre çalınırlar: Parçalar yapılarına göre 7’ye ayrılır.

Düz koşu: Âşık edebiyatında en çok kullanılan tür. Buna normal çalışma da denir.

Overdrive: İki formu vardır. Birincisi koşma manisidir. Aynı kafiyede, dönen yayların arasına bir batik yay veya 7 hece sokulur. İkincisi, 5 yedekli çalıştırma olarak adlandırılır. 8 kıta halinde yazılmıştır. İlk viraj 5, ikinci ve ikinci 4 zincirdir.

Zülâli

Koşmanın özellikleri: Divan edebiyatında duyulan ceylana benzer. İç tekerlemelerle oynanır. Her dizenin birinci ve ikinci bölümleri kafiyelidir. 6+5 stop düzeninde yazılır.

Misal:

Ah benim parlak güzelim, gevşek bir yargıç

Lebleri Bal Kaymak Şekerci Misiniz?

Boynuma bir lavanta koy ve bir yol bul

Bu kadar çok mu yalvarmak istiyorsun?

Hilal kaş ruj

Gözler ah, emsali yok

Bunun ne olduğunu bilmiyorum, rüyanın ne olduğunu bilmiyorum

Ne parlak bir güzelliğe sahip bir ülkesiniz, değil mi?

Marat Hemfar yanan yaralarla yaralandı

Bir yaraydı yüreğimde bin tatlı

Gönül başka yerde değil ne güzel

Başka bir Nijeryalı gibi misin?

Mir

Ayak Koşusu: Diğer barajların sadece son dizelerinin değil, ilk barajın dizelerinin sonuna eklenmesiyle oluşturulur. Ziades 5 hecelidir. Genellikle koşu parkuru şeklinde yazıldığı için koşu parkuru olarak da adlandırılır.

Misal:

Ey nefsim, canımı iç canım

Şuh nev-civân, ikiyüzlü olma

bana merhamet et

Ben senin kurbanınım, gel ve boğazını kes

Kanım yere döküldü, yalnız kal, tanıdık olma, iki vefalı

Bir konuda nara aşık oldum

Periler kişiverde senin formun yok

Ellerin hançerde, kemerde

Nerde görsen gel bakma canım sana feda

Hublar sunucusundan beri seni seviyorum

Nasıl batıl inançlı bir müşteri olduğunu gördüm.

İster hançer çiziyor, ister kesiyor olun, bu seri

Sen kralsın ben Kule Dede sana dön

jedavi

kahramanca şiirler

Soylu savaşçıların ve hükümdarların kahramanlıklarını dramatik, ağırbaşlı ve yüce bir üslupla, belli biçim kurallarına bağlı kalarak anlatan şiirlerdir. Genellikle tek sazla söylenir veya türkü olarak söylenir. Halk ozanlarının eserleriyle nesilden nesile aktarılır. Popüler edebiyatta yiğitlik, vatanseverlik ya da tarihi olaylar gibi konuları coşkulu anlatımla işleyen kahramanlık şiirleri vardır. Destansı ve öğretici şiir türünde yazdılar.

«Konuşma Bozukluğu / 2 Edebî Konunun Anlatımı»

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın