https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Yaban Özeti Kısaca Konusu Kişileri Uzun Pdf Indir Romanının - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Yaban Özeti Kısaca Konusu Kişileri Uzun Pdf Indir Romanının

Yaban Özeti Kısaca Konusu Kişileri Uzun Pdf Indir Romanının

vahşi roman hakkında

Kadri Karaosmanoğlu’nun milli mücadelenin zorlu sürecini tüm yönleriyle göstermek amacıyla kaleme aldığı “Japonya” yayınlandığında büyük yankı uyandırdı. Milli Mücadele döneminde Anadolu insanının Milli Mücadele’ye bakış açısını ve o dönemin aydınları ile halkı arasındaki görüş ayrılıklarını bir subayın gözünden anlatmaya çalışan “Japonya” romanı. onu kaybettim Birinci Dünya Savaşı’nda Silah, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun en ünlü ve en çok yorumlanan eseridir. Bu roman, çağının gerçekçi anlayışına uygun olarak yazılmıştır.

Kısaca Wilderness özeti

Hayatını sakin ve sessiz bir yerde sürdürmek isteyen Ahmed Celal, gittiği her yerde bir yabancı olduğu için vahşi olarak bilinir. Köylülerle hiçbir ilişkisi olmamasına ve subay olmasına rağmen düşman sayılır. Bütün ülke işgal altında olsa da köylüler umurlarında değil sonuçta. Evlerini yakmak, yiyeceklerini yağmalamak, kadınlarını ve kızlarını taciz etmek onları kendine getirir ve bu durumu gören Ahmed Celal, sevgilisiyle birlikte kaçmaya çalışır.

Vahşi romanın yazıldığı dönemle ilişkisi

Romanda olaylar 1922 yılında geçer. Yazar, milli mücadelenin gidişatını anlatırken aydınlarla köylüler arasındaki uçurumu ortaya koyar. Yakub Qadri, romanı Ahmad Celal’in bir anı olarak tasvir ediyor. Ana kahraman Ahmed Galal, olayları ve kişileri okuyucuya belirli bir zaman diliminde ve bütünlük içinde anlatır.

The Wilderness romanında işlenen temalardan biri de köylülerin milli mücadeleye bakışlarıdır. Yakub Qadri, köylülerin bazı kültürel değerlere olan ilgisizliğini özellikle köylüler arasında vatanseverliğin yitirilmesini sebepleriyle ortaya koyuyor. Gerçek bir vatansever olan Ahmed Galal, Mustafa Kemal Paşa’ya ve milli mücadeleye inanır. Bazı köylülerin düşman kuvvetlerinin Anadolu topraklarında yaptığı haksızlıkları ve felaketleri görmezden gelerek düşmandan yardım istemelerine tahammül etmez.
Ahmed Galal’in kişiliğinde vücut bulan vatanseverlik, asla unutulmaması gereken ve hayatımızın her döneminde değer vereceğimiz değerlerimizden biridir.

Vahşi romanın konusu nedir?

Romanda, Kurtuluş Savaşı sırasında cephede kolunu kaybeden bir subay ile askerliğini yeni bitirmiş bir askerin köyünde yaşananlar anlatılır.

Vahşi romanın ana fikri

Romanın çılgın fikri, cehalet sonucu ülke topraklarının kaybedilmesine rağmen duyarsızlığını göstermesidir.

Vahşi romanın uzun ve ayrıntılı bir özeti

İbn Paşa’dan dünyaya gelen Ahmed Celal, yedek subay olarak katıldığı I. Dünya Savaşı’nda sağ kolunu kaybetmiştir. Savaşın sonunda yalnız kalan ve otuz beş yaşına gelmeden diri diri gömüldüğünü sanan Ahmed Celal yıkılır. Savaşta komutanı olan Muhammed Ali yaşama sevincini yitirirken, “Gelin efendim sizi köyümüze götüreyim” dedi. Teklifini kabul ettikten sonra Orta Anadolu’da Porsuk Çayı kenarındaki Mehmet Ali köyüne giderek oraya yerleşir. Köylülerin arasında kendini doğaya bırakarak içinde taşıdığı acı ve çaresizlikten kurtulmak isteyen Ahmed Celal, köye yerleştikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Köye yerleştiği ilk günden itibaren yaşam tarzı, düşünceleri, alışkanlıkları, konuşması, giyimi köylüler tarafından tuhaf karşılanan Ahmed Celal, köyde “vahşi” olarak anılmaya başlandı. Köylüler, köyün zenginlerinden Salih Ağa’dan korktukları için sözünü tutarlar.
Ahmed Celal, köyün ve köylülerin hayatına alışmak için çaba sarf ederken bir yandan da Muhammedcik’in düşmana karşı mücadelesini gazetelerden takip etmeye çalışır. İnönü’nün gazetelerden öğrendiği ilk zaferine çocukça sevinir ve bu zaferi önüne gelen herkese heyecanla anlatır. Onlara Mustafa Kemal önderliğindeki kurtuluş mücadelesini anlatır. Bu ateşli konuşmalar köylülerin yüreklerinde en ufak bir heyecana neden olmuyor. Ahmed Celal, Milli Mücadele’ye duyarsız kalan köylüler karşısında ne yapacağını şaşırır. Çünkü köylüler, onlardan yararlanan Salih Ağa’nın ve her ne kadar yılda bir kez köye gitmesine rağmen köylülerden yılda bir kez hediye toplayarak dini duygularından yararlanan Şeyh Yusuf’un sözlerine daha fazla inandırıyorlar. yıl.
Ahmed Galal, dertlerinden uzaklaşmak için kırlarda yürüyüşe çıkar. Dere kenarında bir kızla tanışır ve ilk kez gördüğü bu köylü kızına aşık olur. Bu sırada savaş tüm hızıyla devam etmektedir. Türk askerleri cepheye giderken zaman zaman köye uğrarlar. Ahmed Celal onlardan savaşın gidişatı hakkında bilgi alır. Bir sabah Yunan askerleri köyü işgal etti. Her evden yiyecek topluyorlar ve Ahmed Celal’i gözetim altında tutuyorlar. Bütün ihtiyaçları köylüler tarafından karşılandığı halde işgalciler tarafından kötü muamele görüyorlar.
Kısa süre sonra işgalci askerler köye dönerek halka zulmetmeye devam ettiler. Askerler, köylüleri meydanda toplayarak evleri ateşe verdi. Ahmed Celal, kendisini yangından kurtarmak için köyde yaşayan her şeyi yazdığı defterini alır. Defteri okuyacak olanlardan bir ricası var: köylüyü suçlamamak. Ahmed Celal’e göre Türk aydınlarının suçu köylülerin cehaletidir. Türk aydını, köylüleri bu çorak tabiatla baş başa bırakmış ve bu insanlara hiç aldırış etmemiştir. Meydanda toplanan kalabalıkta Ahmed Celal, Emine’yi görür ve onu kaçırma planları yapar. Karanlıktan yararlanarak Emine ile mezarlığa kaçtılar. Bu sırada Amina, askerlerin kurşunlarıyla yaralandı.
Yaralılar nedeniyle mezarlıkta bekleyen Ahmed Celal ve Amin, biraz uyuyup sabah yola çıkmak için anlaşırlar. Bütün gece köyde düşman askerlerinin yaptığı katliamın seslerini duyarlar. Şafak söktüğünde yola fırlamak isterler ama Emine bacağını kıpırdatamaz. Ahmed Celal defterin son satırlarını da yazıp Emine’ye uzatır. Yaralı ve yalnız, uzaklara doğru yürür.
başka bir kaynak
Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra düşman orduları; Himana, Mihaliciç ve Sivrihisar bölgelerini yakıp yıkıyor. Bu olay üzerine Batı Cephesi Komutanlığı o bölgelere mezalim müfettişleri göndererek afetin olduğu yerleri teftiş eder. Heyet, yaptığı aramada molozların arasında kenarları yanmış bir defter buldu. Bu defter, kahraman Ahmed Celal’e ait olup, köyde yaşadıklarını anlatan yazılarından oluşmaktadır. Roman, Ahmed Celal’in bu defterdeki anıları şeklinde kurmacadır.
Paşa oğlu Ahmed Celal, Birinci Dünya Savaşı’nda sağ kolunu kaybetmiştir. Bu nedenle daha otuz beş yaşına gelmeden yaşama sevincinin tamamının uçup gittiğini hisseder. Savaşın sonunda düşman İstanbul’u işgal ettikten sonra yardımcısı Mehmed Ali’nin çağrısına uyarak Orta Anadolu’da Porsuk Çayı kıyısındaki köyüne yerleşti. Ahmed Celal köylülerin arasına karışmak ister ama köylüler onu kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir vahşi olarak görürler; Onlarla aralarına hep mesafe koyarlar.
Romanın ilerleyen bölümlerinde Ahmed Celal’in köylülerle olan olumsuz ilişkileri anlatılır. Ahmed Celal, bir aydın olarak köylülere ülkedeki durumu, İstanbul’un ve Anadolu’nun birçok şehrinin düşman işgali altında olduğunu, işgal edilen topraklarda halkın zulme uğradığını anlatır. Düşmanın kendilerine giderek yaklaştığını ve kendilerinin de büyük bir felaketle karşı karşıya olduklarını anlatır. Anadolu’da vatanı düşmandan kurtarmak için Mustafa Kemal önderliğinde başlayan milli mücadeleyi anlatıyor. Ancak söyledikleri köylüler üzerinde beklediği etkiyi yaratmaz. Hiçbir şey olmamış gibi günlük hayatlarına devam ederler. Köylülerden umudunu kesen Ahmed Celal, yakındaki köyde teyzesiyle birlikte yaşayan Emine adında bir kızı sever ama Emine, Muhammed Ali’nin kardeşi İsmail ile evlenir. Ahmed Celal, Emine’nin İsmail’le evlenmesinden sonra tamamen kabuğuna çekilir. Günler böyle akıp giderken bir sabah Yunan askerleri köye girmişler. Yumurta, et, bulgur, fasulye, nohut ve diğer köylüler. Bunları satın alıyorlar ve bu ürünler karşılığında Yunanca yazılmış bazı kağıtlar veriyorlar. Ahmed Celal, köylülere bu kağıtların işe yaramadığını söyler. Yunan askerleri bir sabah köyden ayrıldı. Köylüler hiçbir şey olmamış gibi eski hayatlarına geri dönerler. Bir akşam Ahmed Celal, köyün çobanı Hassan ile uzun bir geziden sonra köye döndüğünde, düşman askerlerinin yeniden köye döndüğünü gördü. Onların dağınık, düzensiz ve sefil hallerini görünce vatansever güçlere yenik düştüklerini anlar. Düşman askerleri bu kez tüm köyü yakmaya başladı. Ahmed Celal kaçmayı ve Amina’yı yanına almayı planlıyor. Düşman askerlerinin köyden ayrılmadan önceki gece Ahmed Celal ve Amin karanlıktan yararlanarak kalabalıktan sürünerek uzaklaşır; Köy mezarlığına doğru koşmaya başladılar. Bu sırada kaçanları fark eden düşman askerleri üzerlerine ateş açtı. Yaralanan Ahmed Celal ve Amin bu vaziyette mezarlığa ulaştı. Katliam sesleri mezarlığa ulaşır. Biraz uyumaya karar verdiler ve sabaha karşı yola koyuldular. Sabah alacakaranlığında Ahmed Celal, günlüğe onu bağrından çıkaran son bir şey yazar. Gitme zamanı. Emine ayağa kalkar ama Emine kurşun yarası nedeniyle kalkamaz. Bunun üzerine Ahmed Celal, anılarını yazdığı günlük defterini Emine’ye verir ve tek başına oradan uzaklaşır.

Romanın vahşi kahramanları – bir tür insan

Ahmet Celal: Vatan aşkıyla dolu, köylünün cehaletini gidermeye çalışan, köy hayatına alışık olmayan bir insandır.

Saleh Ayesha: Sinsi bir kişiliğe sahiptir. Kendine hizmet eden bir kişiliğe sahiptir.

Mehmet Ali’nin annesi: Toprağa düşkün, cahil, hiçbir şey bilmeyen, başkalarının sözünü dinleyen.

Bekir Çavuş: Olaylardan biraz da askerlik nedeniyle haberdar. Yaşadığı çevreden dolayı bildiklerini aktarmaktan çekinir.

Vahşi Film hakkında kişisel görüşler:

benim için Wilde; Aydın ile çiftçi arasındaki çekişmeyi, çiftçinin cehaletini gözler önüne seren değerli bir eserdir.

Vahşi romanın yazarı hakkında bilgi:

27 Mart 1889’da Kahire’de doğdu. İlköğrenimine ailesiyle birlikte gittiği Manisa’da başladı. 1903’te İzmir Lisesi’ne girdi. Babasının ölümü üzerine annesiyle birlikte Mısır’a döndü ve öğrenimini İskenderiye’de bir Fransız okulunda tamamladı. 1908’de İstanbul’da başladığı hukuk fakültesini bitirmedi. 1909’da arkadaşı Şihabeddin Süleyman vasıtasıyla Fecr-i ti’ye katıldı. 1916’da tedavi için gittiği İsviçre’de üç yıl kaldı. Mütareke yıllarında İqadam gazetesinde yazdığı yazılarla Milli Mücadele’ye destek verdi. 1921’de Ankara’ya çağrıldı ve bazı görevler verildi.

o çalışıyor:

Kiralık Konak, Nur Baba, Mahşer Gecesi, Vahşi, Ankara, Mecburi Diplomat, Panorama

Diğer roman özetleri

kitap özetleri

“Ghoul Hussain Rahmi Gerbinar Noktalama İşaretlerinin Özeti”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın