http://ttlink.com/mp3donustur https://www.graphis.com/bio/mp3-donusturucu/ https://ko-fi.com/mp3donusturucu https://www.youmagine.com/mp3-donusturucu/designs https://wakelet.com/@mp3doenuestueruecue456 https://godotengine.org/qa/user/mp3donustur https://www.jigsawplanet.com/mp3donustur?viewas=3e61a08f27a9 https://www.slideserve.com/mp32
https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Yahya Kemal Beyatlı Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği Şiirleri - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Yahya Kemal Beyatlı Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği Şiirleri

Yahya Kemal Beyatlı Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği Şiirleri

Yahya Kamal Bayatlı Biyografi Edebi kişiliği ve eserlerinin kısa bir özeti (1884-1958):

Üsküp doğumlu sanatçının asıl adı Ahmed Ağa’dır. Evde eğitimine devam ettiği Fransa’daki Sorbonne’da (Sorbonne) okudu. Burada eğitim görmüş tarihçi Albert Sorel’den (Albert Sorel) etkilenerek Türk tarihine yöneldi. Yahya Kemal Bayatlı buraya döndüğünde tarih ve edebiyat dersleri verdi. Gazete ve dergilerde yazı ve şiirler yayımladı, yazılarıyla milli mücadeleye destek verdi. Milletvekilliği, elçilik ve büyükelçilik yaptı.

Yahya Kamal, Aruz’un sergisindeki “Tayyib” şiiri dışındaki tüm şiirlerini hece benzetmesinin yoğun olarak kullanıldığı bir dönemde yazmıştır. Aruzu başarıyla Türkçe diline ilerliyor. Divan şiirinin geleneklerinden yararlanmış, Divan şiirinin unsurlarını taklit etmeden yeni şiir anlayışlarıyla birleştirmiştir. Şiirin biçim ve ahenk yönünden mükemmelleştirilmesine önem vermiştir. Genelde İstanbul, tarih, ölüm, tabiat, aşk, rüyalar ve anılar temalarını işlemiştir.

Düzyazıda çalışan sanatçı, şiirleriyle ünlendi. Sanatçının bazı şiirleri bestelenmiştir. Ve bir başka tepeden, şair Mohash Song’un Süleymaniye’deki “Saman Akşamı”, “Sessiz Gemi”, “Sabah Bayram” şiirleri arasında. Düz yazı yazan Aziz İstanbul, Eğil Dikler. Ünlü eserleri arasında Bizim Gök Kubbemiz, Eski Şiir Rüzgarları, Rabatler ve Türkçe Ruba’i Hayyam Nasıl Sayılır vardır.

başka bir kaynak

Şair Üsküp’te doğdu. Asıl adı Muhammed Ağa’dır. Babası mahkeme memuru Nesli İbrahim Nasi Bey, annesi Naqiye Hanım’dır. İlköğrenimini Üsküp’te tamamladı. Orta öğrenimine Selanik’te başladı ve 1902’de geldiği İstanbul’daki Vefa Lisesi’nde tamamladı. 1903’te Fransa’ya gitti. Şehir okulunda bir yıl Fransızca öğrendikten sonra Paris’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu. .

1912’de İstanbul’a geldi ve üniversitede çeşitli dersler verdi. (1915-1923). Urfa Aktar Vekili (1923). Varşova ve Madrid elçiliklerine atandı. Daha sonra Tekirdağ (1935-1942) ve İstanbul (1943-1946) Milletvekilliği yaptı. Büyükelçi olarak Pakistan’a gitti (1948) ve bir yıl sonra emekli olunca İstanbul’a döndü. İstanbul’da öldü. Mezarı Rumeli Hisarı Mezarlığı’ndadır.

İlk şiirlerinde Servet i Funun şairlerinin etkisinde kalmış, 20. yüzyılın en büyük Türk şairlerinden biridir. Bu şiirler “Ertika” ve “Malemat” dergilerinde yayımlandı. Fransa’ya gittiğinde Baudelaire ve Verlaine gibi şairleri okuyarak Batı şiiriyle tanıştı. Albert Suri’nin tarih derslerinin de etkisiyle ulusal tarihe yöneldi.

Divan şiirini Batı şiiriyle bütünleştirmenin bir parçası olarak değerlendirerek yeni şiirler yazdı. Yahya Kamal, Osmanlı kültür ve medeniyetine hayrandır. İstanbul’u bu medeniyetin simgesi olarak görmüş ve eserlerinde bu şehri bölgeden bölgeye anlatmıştır. Şiirlerinde duygu, akıl ve hayal gücünü ustalıkla birleştirmiştir. Aşk, tabiat, deniz, sonsuzluk, ölüm ve kahramanlık temalarını işledi.

Şiirin iç ahengine öncelik vermiş, müziğe büyük önem vermiştir. Bu nedenle bütün şiirlerini (Ok şiiri hariç) Arroz Show’da yazmıştır. Osmanlı Türkçesinde ve canlı Türkçede en sık kullanılan müzik değeri olan kelimeleri seçerek dile müziği tanıtın. Şiirleri, ifade açısından yeni, tarihsel ve vatansever ruhtur. Türk tarihini 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nden almıyor, Osmanlı sınırları dışındaki topraklarımızı da görmüyor. Modern çağın en iyi dörtlük şairidir. Onu nesirinde önemli bir yazar olarak görüyoruz.

Yahya Kamal Bayatlı Milli edebiyat döneminde saf bir poetika anlayışıyla müstakil bir çizgide şiirler yazmış, Cumhuriyet döneminde de bu çizgisini sürdürmüştür. Şiirlerinde izleri görülen şair, Batı şiirinden yararlanarak sade bir dille yazdığı Sessiz Gemi adlı şiirinde betimleyici anlatım göstermiştir. Sözün anlatım gücünü artırmak için bu şiirinde, “Demir vakti gelse / Meçhule giden bir gemi yola çıkar bu limandan” mısralarında olduğu gibi, bu şiirinde rüya, imge, izlenim ve bazı benzetme ve metaforlar kullanır. .”

o çalışıyor:

1. Şiirlerini ilk kez Yeni Mecmua’da yayımladı (1918). Daha sonra Darqa, Sha’ir, Nadim, Büyük Mekmua, Tavus, Insan, Akademi, Photomagazine, Istanbul, Shi, Hayat, Istanbul Week gibi dergiler ile Aksam, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde yayımlandı. Yahya Kemal Enstitüsü şiirlerini ve nesirlerini ölümünden sonra yayımladı.

Bunlar: 1 Our Sky Dome (1961), 2. Eski Şiir Rüzgarlarıyla (1962), 3. Rubis – Türkçe Ruba’i Hayyam Nasıl Sayılır (1963), 4. Aziz İstanbul (Düzyazı), 1964), 5. Eğil Dağları (Milli Mücadele Yazıları, 1966), 6. Siyasi Öyküler (1968), 7. Siyasi ve Edebî Portreler (1968), 8. Edebiyat Üzerine (1971), 9 Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebî Anılarım (1973), 10. Musahabeleri Tarihi (1975), 11. Bitmemiş Şiirler (1976), 12. Mektuplar-Denemeler (1977). Şair hakkında elliye yakın kitap yayınlandı.

Dünyanın Sonunun Özeti Peyami SAFA Tarık Buğra

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın