http://ttlink.com/mp3donustur https://www.graphis.com/bio/mp3-donusturucu/ https://ko-fi.com/mp3donusturucu https://www.youmagine.com/mp3-donusturucu/designs https://wakelet.com/@mp3doenuestueruecue456 https://godotengine.org/qa/user/mp3donustur https://www.jigsawplanet.com/mp3donustur?viewas=3e61a08f27a9 https://www.slideserve.com/mp32
https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Yapısalcılık Kuramı Teorisi Yapısalcılığın özellikleri Nelerdir - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Yapısalcılık Kuramı Teorisi Yapısalcılığın özellikleri Nelerdir

Yapısalcılık Kuramı Teorisi Yapısalcılığın özellikleri Nelerdir

Yapılandırmacı teori nedir? Yapısalcılık teorisinin kısa özeti (Yapısalcılık)

Yapısalcılık bilim ve edebiyatın birçok dalında uygulanan bir yöntem olmuştur. 20. yüzyılda analiz ve eleştiri yöntemlerinin önemli bir kısmı metin temellidir ve bunu ortaklaşa takip ederek özgün ilkeler benimsemektedir. Yapılandırmacılık bunlardan biridir. Yapısalcı yöntemin en önemli yanı, derin yapı denilen özgün kompozisyonu, eseri inceleyerek, parçalara ve eserin hayali yapısına dikkat ederek, parçanın bütünle ilişkisine ulaşarak çözmektir. Bunu yaparken tarihsel eleştiriden uzak durmaya çalışın ve dilbilimin işaretlerinden yararlanın.

Yapısalcılığın edebiyattaki ilk temsilcileri

Roland Barthes, Claude Bremond, Gerard Genet, AG Grimas, Tsvetan Todorov. Teshle Yücel yapısalcılığın Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisidir.

yapısal özellikler

  Bazı yüzeysel olgular altında, köklü bazı kurallar veya kanunlardan oluşan bir sistem (yapı) arayışıdır.
  Ferdinand de Saussure’ün “yapısal dilbilim teorisi”, yapısalcılığın ana kaynağıdır. Saussure, dili “kronolojik” ve “eşzamansız” tarihin yasaları açısından açıklamaya çalışır. Günümüz dilinin grameri ile geçmişten günümüze gelişen dilin gramerinin incelenmesi gerektiğini savunan Saussure, dilbilimde her iki anlamanın etimolojik, fonolojik ve morfolojik örneklerini verir.
  Buna göre dili anlamak için geçmiş zamanda dilsel gelişmelere gerek yoktur. Geçmiş dil gelişimlerinin incelenmesi eşzamansız bir tekniktir. Ancak konuşulan dili incelemek ve mevcut yapısını anlamak için çok daha sağlıklı bir yoldur. Simültane tekniği olarak adlandırılan bu yaklaşıma göre, dilin kendisinden başka tarihsel grameri ile birlikte öğrenilmesi gerekli değildir ve mevcut kullanımını öğrenmek çok daha doğru bir yoldur; Bunun gibi edebî eserin kendisi de metin tahlili için yeterlidir. Tarihsel koşullara gerek yoktur. Yapısı, fenomenlerin (görsel öğeler) temel yapısının deşifre edilmesiyle anlaşılır.
  Edebî metinde kullanılan kelime aynı zamanda bir kavram ve işarettir. Bu kelimenin sözlük anlamı, günlük yaşamda çeşitli nüansları ve tarihsel gelişim çizgisinde farklı yorumları vardır ancak incelenen eserin bütünlüğü içinde o kelimenin anlamı ve anlamlarının katmanlaşması çok önemlidir, çünkü “kesin Sözcük Bir terim veya işaretin anlamı ancak bu sistemle (eserin kendisinde) ilişkilendirilebilir, yani bütünlük, bu sistemdeki diğer terim veya göstergelere göre değerlendirildiğinde belirlenebilir.”
  Dünya Savaşı’ndan sonra yaygınlaşan yapısalcı görüş, “bir metni metin dışı olgularla değil, metin içindeki olgularla değerlendirmeyi amaçlar.” Bu amaçla derin yapı ve derin anlam çözülmeye çalışılır.
  Yapısalcılar, 1920’den sonra Batı’da etkisini sürdüren Rus Biçimciliği ve Prag Okulu’nun kollarında öğretilerini sürdürdüler. Edebiyatta yapısalcılar eğitimin yanlış olduğunu söylediler. Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde yapısalcılar arasında eğitim (ekoloji, kolektivizm) görüldüğü için eski yapısalcı anlayışın bazı temsilcilerine post-yapısalcılar denilmiştir.
  Bir eseri incelemek ve bir edebî eseri anlamak için tarihsel gelişime veya önceden belirlenmiş kurallara ihtiyaç yoktur.
  Eseri doğrudan incelemek, görselin derinliğinde ve arka planında etkenleri aramak ve yapıyı bütünlüğü içinde çözümleyerek işe girmek esas çıkış noktasıdır. Bu yönüyle Rus biçimciliğine benzemektedir.

(“edebi kuramlar”)

  Kategori numarasını yanlış girdiniz veya seçtiğiniz kategoride makale yok!

“Sigmund Freud’un Okuyucu Merkezli Kuramları”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın