https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Yunus Emre Kimdir Hayatı Eserleri Kişiliği Şiirleri PDF - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Yunus Emre Kimdir Hayatı Eserleri Kişiliği Şiirleri PDF

Yunus Emre Kimdir Hayatı Eserleri Kişiliği Şiirleri PDF

Yunus Emre Kimdir Kişisel Şiirler Hayat eserleri

(1240-1321) Hakkında çok az bilgi bulunan Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmaya başladığı ve Türk beyliğinin yıkılmaya başladığı 13. yüzyılın ortalarından itibaren Orta Anadolu’da doğup yaşamış bir Türkmen şairidir. Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu on dördüncü yüzyılın başlarında kurucu ve erdemli olarak kurulmuştur. Yunus’un yaşadığı yıllar, Anadolu Türklerinin Moğol akınları ve yağmalarıyla, iç savaş ve çekişmelerle, zayıf siyasi güçle, dahası kıtlık ve kuraklıkla harap olduğu yıllardır.
Yunus Emre, her türlü hurafeye karşı Allah sevgisini, O’nun sevgi ve güzel ahlak fikirlerini, gerçek İslam tasavvufunu işleyerek Türk-İslam birliğinin oluşmasında önemli rol oynamıştır.
Şiirlerinden erkek adları üzerinden çıkardığımız bilgilere göre babalardan biri olan Derviş Tebük Emre’dir. Tasavvuf yolunu seçtiği ve iyi bir eğitim aldığı şiirlerinden anlaşılmaktadır. Anadolu şehirlerini gezdiği, Azerbaycan ve Şam’a gittiği, Mevlana ile tanıştığı ve giderek yaşlandığı da bu bilgiler arasındadır. Şiirleri koleksiyonunda toplandı. Risaletü’n-Nushiyye adlı bir mesnevisi de vardır.
başka bir kaynak
Yunus Emre Kimdir Kişisel Şiirler Hayat Eserleri (1240-1321)
Tekia edebiyatının en lirik şairidir. Hece vezni ile aruz vezni ile şiirler yazmıştır. Şiirlerini birçok dile çevirerek dünya edebiyatının en önemli şairleri arasında yerini aldı. “İlahi” ayetin en güzel örneklerini vermiştir. Şiirlerinde Allah inancını ve insan sevgisini hararetli bir lirizmle işleyen sanatçı, temaları bakımından evrenseldir. Onun bir kanepesi var. Risaletü’n-Nushiye eğitimli bir Mesnevidir. Bu eser Aruz gösterisinde yazılmıştır.

“İndrunlu Fadel Peygamber”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın