https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
nedir - Rüya Tabirleri

Çoklu Zeka Kuramı, Çoklu Zeka Nedir, Çoklu Zeka Türleri çeşitleri özellikleri

Çoklu zeka, Howard Gardner’ın zekayı yeniden tanımlaması olarak ortaya çıkan bir kavramdır. Çevresel ve genetik faktörlerle birlikte çoklu zeka, insan yorumlamasında yeni bir bakış açısıdır. Buna göre insan, çevresiyle olan tüm ilişkilerinde, iletişim ve etkileşimlerinde zekasını kullanır. Ancak Gardner’ın yeni ilavesi, dünyayı algıladığımız ve içsel bir formla ilişkiyi başlatıp sürdürdüğümüzdür. Çünkü beynimizin birçok farklı eylem …

Devamını Oku

Atasözleri Ata Sözleri Nedir Ne Demektir Açıklaması Anlamları

Atalarımızın yaşadıklarından yola çıkarak nasihat niteliğinde olan ve kalıplaşmış biçimlere sahip olan sözlere apokaliptik sözler denir. Atasözleri, Osmanlı Türkçesinde atasözünün, İslam öncesi Türk edebiyatında ise sav kelimesinin karşılığıdır.Atasözleri, popüler edebiyatın, özellikle anonim edebiyatın en önemli ürünlerinden biridir. Atasözleri geçmişten günümüze atalarımızın yaşam tarzını, düşünce ve hayallerini ortaya koyması bakımından eşsiz ürünlerimizden biridir. Bu yüzden Atasözleri …

Devamını Oku

Deyimler, Deyimler Sözlüğü Anlamları Deyim Nedir Özellikleri

Deyimler, bir kavramı ifade ettiği tespit edilmiş, genel özellikleri olan ve ders vermeyen özel ifadeler içeren ifadelerdir. Bu nokta deyim ile atasözü arasındaki en önemli farktır.Deyimler, genellikle gerçek anlamlarından az ya da çok sapan, ilginç bir anlamı olan ifadelerdir. Deyimler ifadeye güzellik, çekicilik ve canlılık katar. Türkçe deyimsel ifadeler bakımından zengin bir dildir.Terminoloji özellikleri:1. Formül …

Devamını Oku

Formalizm, Rus Formalizmi Nedir özellikleri Nelerdir Temsilcileri Kimlerdir

resmi kavram 1915’te Rusya’da ortaya çıkan biçimsel anlayış, 1920’de siyasi çalkantılar ve 1917’de ortaya çıkan komünist devrim nedeniyle sona erdi; Bu tarihten sonra Batı’da Yeni Yapısalcılık ve Eleştiri içinde gelişmiştir. Rus biçimciliğinin ana temsilcileri şunlardır: Boris Tomashevsky, Viktor Sklovsky, Yuri Tynyanov, Roman Jacobson. 1920’den sonra Rusya’da etkisini kaybeden biçimcilik, Batı çevrelerinde çeşitli vesilelerle benimsenmiştir. 1928-1948 …

Devamını Oku

Firavun, Firavun Nedir Kimdir Hangi ülkenin Hükümdarı

Firavun, eski Mısır hükümdarlarına verilen unvandır. İlk firavun, Nil Deltasını Yukarı Mısır ile birleştiren Menes’ti (MÖ 3500). Firavunlar döneminde, İsa’nın doğumuna kadar 32 firavun hanedanı hüküm sürmüştür. Firavunlar, teorik olarak tüm insanların efendisi ve her şeyin sahibi olan bir tanrı olarak kabul edilmiş ve ellerinde asa, başlarında taç olan sakallı bir tanrı olarak tasvir edilmiş …

Devamını Oku

Ekspresyonizm, Anlatımcılık Akımı Nedir özellikleri Dışavurumculuk

Ekspresyonist sanat akımının kısa özeti Önceki teorilere göre. Eserin dış dünyayı yansıtma yeteneği açısından değerlendirilmiştir. Ancak eseri yaratan ve kendi kendini tasfiye ettikten sonra edebî metne aktaran sanatçı ve iç dünyası, dış dünyayı yansıtsa da romantik akımın yarattığı düşünsel akım çerçevesinde değerlendirilmeye başlanmıştır. . Bir edebî eserin değerlendirilmesinde en çok öne çıkan sanatçı. İç dünyası, …

Devamını Oku

Hümanizm Akımı Nedir özellikleri Temsilcileri Insancılık Akımı

İnsani hareketin ne olduğunun kısa bir özeti Avrupa’da Orta Çağ, “Skolastik” kelimesiyle tanımlanır. Kilisenin toplumsal hayatın her alanına hakim olduğu bu karanlık dönemde, kültür ve sanat üzerinde ağır bir baskı kurmuştur. Hıristiyanlık, düşüncenin gelişmesini engelledi ve insani ve sosyal kurumları Tanrı’nın, Kilise’nin ve Kral’ın üstünlüğünü sağlamanın bir aracı olarak gördü.Bu yapılanma, insana ve akla dayanan …

Devamını Oku

Açık Oturum Nedir Ne Demek Kısaca özet Bilgi özellikleri

açık oturum Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, alanında uzman kişilerin başkanlığında bir dinleyici kitlesi önünde tartışılmasıdır. Resim bir oditoryumda seyirci önünde yapılabilir veya stüdyoda, televizyonda veRadyo aracılığıyla halka açık.Verimli bir tartışma ortamının oluşması, başkanın konumuna ve yetkinliğine bağlıdır. Konuşmacılara eşit süre vermek, tartışma konusunu çeşitli sorularla sınırlamak veya genişletmek başkanın görevidir. Başkan önce konuyu …

Devamını Oku

Dadaizm Akımı Nedir Kısaca özet özellikleri

Dadaist sanat akımının kısa özeti Öncüsü Rumen şair Tristan Tzara’dır. Tzara, genç sanatçıların bir toplantısında Larousse’un sözlüğünden rastgele bir sayfa açtı ve bu edebi akımın adı olarak ilk kelime olan “Dada”yı benimsedi. Dadaizm, bu olayın da gösterdiği gibi, depresyon edebiyatıdır. Birinci Dünya Savaşı sonucunda bunalım, güvensizlik ve insanların inanç ve değerlerinin sarsılması, sanatçıları umutsuzluğa ve …

Devamını Oku

Türkçe Sözlükler, Sözlük Nedir, Türk Dili Sözlükleri Önemi Özellikleri Sözlük Ne Işe Yarar Hakkında

atasözleri sözlüğüSözlükEdebi Terimler SözlüğüTiyatro terimleri sözlüğüSözlük, bir dilin söz varlığını derleyen ve derleyen temel kitaptır. Bu temel kitapta, özel isimler dışındaki tüm yazılı kelimeler ve konuşma dili yer almaktadır. Sözlük bir ahlak kitabı olmadığı için hiçbir kelime kötü ya da çirkin diye bir kenara atılmamalıdır. Kelimelerin tanımları yapılır, telaffuzu, imlası, aksan işaretleri istenilen anlama göre …

Devamını Oku