https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Sözlüğü - Rüya Tabirleri

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

mutlaktiranlık. Herhangi bir fiilin veya prensibin varlığına ve ebedî devamlılığına inanmak ve bu değişmezliğe göre hareket veya prensibi incelemek.Türkçe kelimelerde kısa heceler sesli harflerle gösterilir. Örneğin, a-na-do-lu, a-si-la-ma. Arapça ve Farsçada kelimelerde ünlü olmayıp sesli harfle görünen kısa hecelere verilen isimdir. Örneğin, ka-de-me, ha-se-ne. Sunumda, tüm açık heceler kısa hecelerdir.AçıklamaEdebi bir eseri geniş bir kitleye …

Devamını Oku

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

KapıBir edebî eser tertipinde, konuların işleyiş ve işlenişine göre tasnif edildiği bölümlerin en büyüğüdür.O içerÜzüm şarabı. Ama tasavvuf edebiyatında aşk demektir.Bahr Ana TavelDivan edebiyatından ölçülü ve kafiyeli uzun nesir cümlelerden oluşan bir nazım türü. Fe’ilatün, mefa’ilün, müstef’ilün gibi cümleler arka arkaya tekrar edilir. Türk edebiyatında oldukça fazla kullanılmıştır.ülkeBatı edebiyatında şiir türü uzun ve kısa olmak …

Devamını Oku

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

CEM’IYETBirbirine benzer veya zıt anlamlı sözcükleri gruplamayınız. Bu sözlere cem’iyyetli denir. CEVAZ-Î EDEBÎKelimenin vezne uyması için bazı değişikliklerle kullanılması Hecelerin veya sondaki veya kısa seslerin okunması şeklinde meydana gelen hatalar memnuniyetle karşılanır. Şiirde bu tür kullanımlar “kusur” olarak kabul edilir.keskiTelaffuzu zor görünen kelimeleri tanımlar. Temaya göre ahenk oluşturan önemli bir anlatım biçimi. Örneğin sanatçı şiddet, …

Devamını Oku

Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri, Edebiyat Terimleri Sözlügü

ritim boyuncaDört satırlık mısra formu. Her hecenin tek ve çift dizeleri birbiriyle kafiyelidir. Çeyrek sayısı sınırlı değildir. Her türlü konu için uygun olduğu için yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna çapraz geçiş de denir. örnek:Hafız’ın mezarının bahçesinde bir gül vardı.Kanayan rengiyle her gün yeniden çiçek açar.Geceleri Bülbül sabaha kadar ağladı.Retorik uyumu ile Antik ŞirazYahya Kamal Bayatlı (Kabuğunun …

Devamını Oku

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

KepekSentetik tarz. Bu üslup, sanatçıların taklit edilmemek için kullandıkları üsluptur.DryacVokal edebiyatında kafiyesi pek mümkün olmayan kelimeler. Aşık en azından bir toplantı veya tartışma sırasında dört ayak üzerinde durmalıdır. Diğer aşık aynı ayakla dört kelime söylemelidir. Darayak bu durumda faydalıdır. Ayrıca Darkapi denir.DARB-I MESSELBir durumu veya olayı bir örnekle anlatmak için kullanılan basmakalıp ve anlamlı kelimeler. …

Devamını Oku

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

EDAKonuşma ve yazıda anlatım tarzı, üslup ve anlatım tarzı. Hatipler bunun üç türden olduğunu söyler: gerçek, mecaz ve kinaye.EDEB-İ KELAMAcı verici, nefret dolu, utanç verici, çirkin, kaba veya uğursuz olarak kabul edilen şeyleri anonim olarak yeniden ifade etmek. Asalet ve ayrıcalık olarak da adlandırılır. Bir düşünceyi, bir olayı zarafetle, asaletle, nezaketle ifade edebilmek için kendisine …

Devamını Oku

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

FABLHayvanlar, bitkiler ve cansız nesneler arasında hayal edilen rehberli hikayeler. Teşhis ve teşhis sanatına dayanır. Olaydaki insanlara insani karakter ve tavırlar verilir. Gerçek peri masalından daha kısadır.FALNAMEFalcılık üzerine bir kitap. Eserler her fal türüne göre sıralanmıştır. Yıldızname, tefe’ülname, Hurşîdname, İhlacname, Giyimname, kahhanetname isimleriyle de bilinmektedir.Logoların adları genellikle manzum olarak yazılır. Düz yazı ile yazılanlara genellikle …

Devamını Oku

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

HataBu yanlış demektir. Kitaptaki orijinal veya yazılı metinden farklı bir kelime söylemek. Çoğulu galatattır. Yanlış olduğu bilinen ancak kullanılması uygun olmayan kelime veya kelime grubuna ünlü galat-ı denir. Misal:Bu aslında çoğul olan oğul, hırsızlar, belge sözcüklerini sons, hırsızlar, belgeler şeklinde tekrar çoğul kullanmak gibidir.Yanlış kullanılan kelimelerin “lügât-ı fasîh oğlu meşhûr Galat-ı” ibaresi ile lütfedilebileceği belirtilmektedir.Genel …

Devamını Oku

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

İsimBir olay ya da kişi hakkındaki düşüncelerin rüyada görülürcesine anlatıldığı eserlerdir. Aşkın adları nesir veya şiir olabilir. Bu türün bir örneği Dia Paşa ile Namık Kemal’in “Rüya” adlı eseridir.HİBİki veya daha fazla kafiyeli ayetlerdeki belirli kelimeler veya kelimeler. Kelimenin mânâsı, insanın perdesi, malik perdesidir. Bu tekerlemelere bloke denir. örnekDünya kul değil mi, mukaddes, özür diledim?Adem …

Devamını Oku

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

Ayrımcılık: Sözlü veya yazılı anlatımda ilgisiz sözcükleri telaffuz etmeyin. Irmak’ın romanı: Bir kişinin, ailenin veya topluluğun belli bir zaman dilimindeki yaşam ve yaşantı dönemlerini birbirini tamamlayacak şekilde anlatan kurmaca dizi. «Edebi Terimler Sözlüğü Edebiyat Terimleri Sözlüğü» Diğer gönderilerimize göz at